BioAktiv CZ
Doporučení

Jak zvýšit účinnost fungicidní ochrany, digesci a rentabilitu cukrové řepy?

4. 5. 2021, Vít Kurka, DiS.

Jak správně načasovat listovou výživu cukrové řepy? Připravili jsme pro vás několik postřehů z terénu.

1. VSTUP: Herbicid T1-T2 + PlantAktiv pro rostliny 1 kg/ha

 • INTENZIVNÍ RŮST OD VZEJITÍ POROSTU
 • Pro rychlé přijetí dusíku, fosforu a síry z půdy rostlinou
 • Silná stimulace růstu a urychlení růstu v prvních týdnech vegetace
 • Rychlejší zapojení řádku
 • Půdní účinek

Naše poznatky z praxe:

Cukrová řepa je velmi náročná na odběr živin, organické hnojení i správnou strukturu půdy. Proto je po základním přihnojení ideální aplikace podpůrného přípravku PlantAktiv pro rostliny s prvním postřikem. Ten nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy a tím intenzivní uvolňování živin z minerálních hnojiv a zároveň podpoří i zakořenění. Dosáhneme tak lepšího využití živin i rychlejšího startu. Porosty mají díky tomu i lepší odolnost k přísuškům v pozdější fázi vegetace. PlantAktiv také napomáhá rychlejšímu zavření řádků a omezuje tím nástup plevelů. Obrovskou výhodou je možnost aplikace s herbicidem. Zároveň je díky zmiňovaným vlastnostem jedním z ideálních prostředků, jak krotit náklady a dosahovat lepší ekonomiky. Účinnost tohoto zásahu je dlouhodobě vyhodnocována v přesných pokusech Selgen, a. s., ČZU, Mendelovy univerzity nebo v pokusech na zkušební stanici v Nechanicích.

2. VSTUP: 1. fungicid + AktiFer Macro Extra 2l/ha

 • INTENZIVNÍ RŮST PO ZAPOJENÍ ŘÁDKŮ
 • 186 g NPK + komplex mikroprvků + 1,9 % aminokyselin, růstový hormon Epin a 0,1 % auxinu
 • Dodání živin a pomocných látek v době intenzivního růstu
 • Udržení listové plochy
 • Příprava na horší průběh počasí, hlavně sucho a vysoké teploty

Naše poznatky z praxe:

AktiFer Macro Extra v dávce 2 l/ha v dávce dodá rostlině komplex NPK a potřebnou energii pro intenzivní růst. Zároveň chrání listovou plochu proti zasychání v případě budoucích přisušků. Jedná se o unikátní mix komplexní NPK výživy s mikroprvky a intenzivní stimulací aminokyselinami. Obsahuje i velké množství auxinů, které během dvou dnů po aplikaci silně stimulují růst a urychlují postresovou regeneraci.

3. VSTUP: 2. fungicid + AktiFer SuperPhos + Cu (1l/ha) + AktiFer S (1l/ha)

 • UDRŽENÍ VITÁLNÍHO CHRÁSTU A ZVYŠOVÁNÍ CUKERNATOSTI
 • 386 g P2O5 + 248 g K2O + 7g Cu | Epin + prolin 2,4 %
 • Dezinfikuje listovou plochu (Cu + S) a podporuje účinnost fungicidu, hlavně při vyšším tlaku Cercospory
 • Zvyšuje příjem a využití dusíku rostlinou
 • Prolin omezuje zasychání chrástu při vysokých teplotách a snižuje nároky rostliny na vodu
 • Zintenzivňuje proces fotosyntézy v rostlině

Naše poznatky z praxe:

Poslední aplikace představuje AktiFer SuperPhos + Cu v množství 1 l/ha s druhým fungicidem. Pomocí této aplikace dodáváme především fosfor, který je základem přenosu energie v rostlině. V pozdější fázi vegetace má být pokryta vzrůstající potřeba energie na tvorbu a transport sacharózy, takže je dostatek fosforu klíčový pro výslednou kvalitu produkce. Zároveň díky vysokému obsahu PK působí dobře na udržení vitálního chrástu a přídavek mědi dává hnojivu i solidní fungicidní efekt. Rostlinám pomáhá vypořádat se s cerkosporiózou, padlí a stále častějšími rezistentními houbovými chorobami. Aplikace AktiFer SuperPhos + Cu vykazují i pozitivní vliv na zvládání přísušku a vyšších teplot díky vysokému obsahu prolinu. V praxi nám skvěle funguje také kombinace listových hnojiv AktiFer SuperPhos + Cu společně s AktiFer S – slouží jako dezinfekce po mechanickém poškození listu, například kroupami, či plečkováním a ještě více podporují fungicidní ochranu. 

Výsledky ze zkušební stanice v Nechanicích

Tato agrotechnika se výborně osvědčila v dlouhodobých pokusech ve zkušební stanici v Nechanicích, kde setí proběhlo 20. dubna a sklizeň 28. října.

 • Výživa a hnojení: 24 tun hnoje během podzimu, 30 kg N + 30 kg N
 • Rozbor půdy: P 96,6 | K 193,5 | Mg 162,2 | Ca 2527 | pH 6,2
 • Aplikace PlantAktivu (1 kg/ha): 20. 5., BBCH 12
 • Aplikace AktiFeru: 14. 7. AktiFer Macro EXTRA 2,5 l/ha + 10. 8. AktiFer SuperPhos+Cu 1 l/ha
 • Fungicidní ochrana: 14. 7. Retengo Plus 1 l/ha + Flowbrix 1,5 l/ha (10. 8.), 7. 9. Tango Super 1 l/ha + Topsin 500 SC 0,7 l/ha, Eminent 125 ME 0,8 l/ha

Doplňující info:

 • 750 Kč/t cukrovky, náklad na PlantAktiv 395 Kč/ha
 • *650 Kč/t cukrovky, **u fungicidního ošetření v roce 2019 přidán AktiFer SuperPhos+Cu o celkovém nákladu 900 Kč/ha a PlantAktiv 395 Kč/kg
 • Náklady na aplikaci v roce 2020: PlantAktiv 395 Kč/kg + AktiFer Macro EXTRA 575 Kč/2,5 l + AktiFer SuperPhos+Cu 450 Kč/l. Celkem 1420 Kč/ha

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Vít Kurka, DiS., odborný poradce

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Macro Extra

Sofistikované suspenzní listové hnojivo pro generativní fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry
Doporučujeme Sekce Reportéra