BioAktiv CZ
Doporučení

Aktuální doporučení: Říjen 2020

1. 10. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Podzim je v plném proudu, počasí blázní a práce je nad hlavu. Proto posíláme stručné doporučení pro řepky a pšenice, abychom vám pomohli se v podzimním shonu rychle zorientovat v možnostech výživy,  stimulace a ochrany. Pokud chcete vědět víc, neváhejte kontaktovat naše zástupce, kteří vám doporučí řešení na míru.

Řepka ozimá

Škůdci

Dřepčík olejkový: přímo škodí žírem v děložních listech. Na větších rostlinách samička klade vajíčka a způsobuje poté žír ve stonku v následném roce (příkladem letos sklizené řepky). Vyplatí se moření a úprava vody před postřikem insekticidu.

Další škůdci, které je dobré sledovat:

 • listy: mšice, pilatky – určitě monitorovat během teplejších dnů
 • kořen: krytonosec zelný, květilka, můra zelná, osenice

Regulace

 • 70 % včas a dobře vzcházející porosty: silnější regulátory – metkonazol, vyšší dávky tebukonazolu.
 • 30 % pozdně setá (vysoké srážky v srpnu ve východních Čechách a na severní Moravě) nebo zabržděná přívalovým deštěm a následnou krustou vycházela později a hůře: slabší regulace, silnější fungicidní efekt – Tilmor, Corinth.

Pšenice ozimá

Setí

 • Zásadní je termín a správná odrůda dle termínu setí (některé odrůdy pozdní setí nesnáší).
 • Přimoření osiv výživou se vyplácí v každém roce stabilně + 2-6% ve výnosu za cca 75 Kč/ha).

Výživa

Základní: NPK před setím, později je kontraproduktivní. Dodání 30 kg S je nejefektivnější intenzifikační opatření!
Listová: Motorem pro rostliny je mohutný kořenový systém a síla odnoží: proto jsou zásadní P, Mn, B a cytokininy. Pozitivní je při vyšších výnosech i aplikace S přes list (alespoň 250-500g, i při dodávání S přes půdu)

Herbicidní ošetření na podzim

 • Palčivý problém – mírné zimy vyžadují jarní opravy, vznikají rezistence a ubývá účinných látek. Proto musíme upravovat vodu!
 • Úprava vody: okyselit vodu na požadovanou hodnotu, vyřešit tvrdost vody, pokryvnost na listech a částečné potlačení pěnivých účinků pesticidů. Při pH 5 – 6 se zvyšuje účinnost i rychlost působení přípravků.

Výživová doporučení BioAktiv CZ

Čím lepší práci odvedeme na podzim, tím méně práce budeme mít na jaře

Řepka ozimá

1. vstupInsekticid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha, před zapojením porostu)
Pro uvolnění živin z půdy a podporu zakořenění na podzim. Ideální pro využití základního NPK hnojení, případně organického hnojení pod řepky. V pokusech SPZO vychází průměrná rentabilita této aplikace za 3 roky cca + 2000 Kč / ha

2. vstupRegulace + AktiFer Grow (2 l/ha)
Pro jednoduché řešení podzimní výživy – účinnější morforegulace (cytokininy), komplexní foliární výživa (B 120g, Mn 50 g, P 150 g) a vyšší odolnost rostlin proti suchu a mrazu (prolin a hydroxyprolin).

Pšenice ozimá (ječmen)

Moření + AktiFer Seeds+ (1 l/ 1 t osiva)
Pro lepší vzcházení, nižší výsevky a vyšší výnos. Zvýší energii klíčení, porosty lépe vzejdou i v horších podmínkách a méně se pak s porostem nadřeme.

1. vstup – Herbicid + PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha, podzim – BBCH 12-19)
Pro uvolnění živin z půdy a podporu zakořenění na podzim. U časně setých pšenic vytvoříme co nejvíce odnoží. Podzimní odnože na jaře pšenice hůře odhazují. Na jaře je sucho, proto je rozhodující co uděláme na podzim, výrazně si tím usnadníme práci na jaře. Jedná se dlouhodobě ověřenou aplikaci v pokusech osivářské společnosti Selgen (naleznete v referencích na našem webu).
Opakovaná aplikace navíc zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu o 9-14%. Jde o snadné agrotechnické opatření velice zajímavé i jako doplnění půdoochranných technologií s každoročním nárůstem výnosu o 5-15% u hospodářských plodin, tedy výbornou rentabilitou.

2. vstup – Herbicid / CCC + AktiFer Grow (2 l/ha, podzim / jaro – BBCH 21-29)
Pro silnou a zdravou rostlinu! Intenzivní odnožení, zakořenění a maximální odolnost: P (150 g) na
růst kořenů, B (120 g) na zpevnění pletiv, Mn (50 g) a cytokininy na podporu odnožování, prolin a hydroxyprolin kvůli hospodaření s vodou a hustým pletivům před zimou.
1. a 2. vstup lze kombinovat nebo aplikovat pouze jednu z variant. Ideálně po konzultaci s poradci.

Ochrana

Doporučujeme zlepšit účinnost pesticidů pomocí Akti pH

Doporučení

Změřit pH vody pro postřik a při pH vyšším než 6,5 vodu upravit

Přidat 50 ml/ 100 l vody Akti pH

Situace

Standardem se stává úprava vody, před samotnou aplikací pesticidů. K dispozici máme úpravny vody a spoustu přípravků, které nám pomáhají okyselit vodu na požadovanou hodnotu a zároveň řešit tvrdost vody, pokryvnost na listech a částečné potlačení pěnivých účinků pesticidů. Úpravou vody to začíná – bohužel rezistentní chundelky, blýskáčky atp. jsme si udělali sami nízkou účinností. Tyto chyby nás budou stát spoustu prostředků, další si nemůžeme dovolit. Účinnost pesticidů klesá v závislosti na špatné pH postřikové jíchy, velmi důležité je nízké pH při aplikací glyphosátů. Při pH 5 – 6 se zvyšuje účinnost i rychlost působení přípravku.

Doplnění

Řepka ozimá

Výživa: Dusík, síra, hořčík

N: Přihnojení močovinou 40 kg N/ha na přelomu října/listopadu – pokud budou porosty dobré, běžná praxe
S: Síra je ideální v elementární podobě (30 kg/ha) se základním NPK hnojením
Mg: Doporučujeme i přihnojení hořčíkem pokud nebyl v základním přihnojení. Je zásadní pro využití N v rostlině, pro přihnojení využijeme Supermag (1-2 q/ha)

Výživa: B, Mn, P

B: Ovlivňuje přenos asimilátů z listů do kořenů, ovlivňuje proto růst nadzemní i podzemní hmoty a zpevňuje buněčné stěny (odolnost mrazu, suchu i chorobám)
Mn: Výrazně ovlivňuje využití N a S v rostlině a tvorbu klíčových látek pro její podzimní vývoj. Řepka má na podzim vysokou spotřebu Mn
P: Podporuje růst a tvorbu kořenů obecně i v době kdy je P z půdy méně přijatelný (chladno, sucho a při nízkém pH půdy)
Proto aplikujeme AktiFer Grow ( 2 l/ha): P (150 g) na zakořeněni, B (120 g) na zpevnění pletiv a pokrytí potřeby řepky, Mn (50 g) na využití N a S v rostlině, cytokininy na podporu regulace a prolin + hydroxi prolin kvůli hospodaření s vodou a hustým pletivům před zimou

Ochrana

Důsledná ochrana proti dřepčíku olejkovému + monitorování dalších škůdců: mšice, květilky a další. Vyplatí se moření (Lumiposa nebo Buteo start skvěle účinkující proti dřepčíku olejkovému a květilce) a úprava vody před postřikem insekticidu (Akti pH 50 ml/100 l vody) která výrazně prodlužuje a zrychluje účinek insekticidů.

Regulace:

 • Včas sete, dobře porosty ideálně ve 4-6 listech – už zkrácené – idylami je zároveň podpořit zakořeněni, přidat cytokiny s spojit s foliarní výživou – obojí zlepšuje regulační účinek! = Grow 2l /ha (metkonazoly, vyšší dávky tebukonazolu).
 • Porosty po agrotechnické lhůtě: podpora, ideálně PlantAktiv pro rostlin (stimulace rostlin s půdním účinkem, stačí i menší pokryvnost), zvolit přípravky se slabým regulačním a silnějším fungicidní účinkem (Timor, Corinth) – ošetření začátkem října.

Pšenice ozimá (ječmen)

Setí

Zásadní je termín, pro pozdní výsevky vybrat ty správné odrůdy!
Velice se vyplácí výživové přimoření, které zvyšuje výnos každoročně o 2-6 % – AktiFer Seeds + : zlepšení vzcházení i v horších podmínkách, po optimálním termínu můžeme snížit výsevek o 5-15 %

Herbicidní ošetření na podzim

 • Oprava vody: standard – okyselit vodu na požadovanou hodnotu a zároveň řešit tvrdost vody, pokryvnost na listech a částečné potlačení pěnivých účinků pesticidů. Při pH 5 – 6 se zvyšuje účinnost i rychlost působení přípravku.
 • Úpravou vody to začíná, rezistentní chundelky, blýskáčci  …. jsme si udělali sami nízkou účinností. Tyto chyby nás budou stát spoustu prostředků, další si nemůžeme dovolit. Účinnost pesticidů klesá v závislosti na špatné pH postřikové jíchy, velmi důležité je nízké pH při aplikací glyphosátů
 • Proto doporučujeme upravit vodu v postřikovačích pomocí Akci pH !!

Výživa

Základní

 • NPK pod patu, ne později – je to kontraproduktivní
 • S: dodání 30 kg S je nejefektivnějším inenzifikačním prvkem současnosti – proto prodavače do podzimní aplikace herbicidů a jarní aplikace CCC 1l AlktiFer S

Listová výživa a stimulace

 • Motorem pro rostliny je mohutný kořenový systém a síla odnoží – zvyšuje odolnost rostlin v zimě i suchu, data základ pro výnos.
 • Péče o podzimní obilniny by měla začít s aplikaci herbicidu:
  PlantAktiv pro rostliny 1 kg / ha – podpoří zakořenění, odnožení a rozklad posklizňových zbytků – vydupe ze země silný habitus
 • Následuje osvědčená kombinace 150 g P na růst kořenu, 120 g B na zpevnění pletiv 50 g Manganu a cytokininy na posílení odnožovacího uzlu a podporu odnožení, prolin a hydroxi prolin kvůli hospodaření s vodou a hustých pletiv před zimou. Ideální aplikace všeho v jednom v AktiFer Grow – 2l na podzim, u pozdnějších porostů 3l na jaře s prvním vstupem během odnožování.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer