BioAktiv CZ
Doporučení

Jaké jsou možnosti v boji se suchem?

17. 4. 2019, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Vzhledem k nepříznivému průběhu sezony přinášíme aktuální doporučení pro naše partnery!

1. Sucho – ozimy jsou již ve vláhovém stresu

V přetrvávajícím suchu a nedostatku půdní vláhy již většina porostů začíná trpět nedostatkem vláhy.
Proto doporučujeme do všech stresovaných porostů aplikovat AktiFer Macro (2l/ha) pro udržení porostů v kondici

  • Aplikace je zásadní pro dodání N a srovnání hladiny NPK v rostlině přičemž díky EPINu se rostliny lépe vyrovnávají se suchem
  • Zároveň navození optimální hladiny NPK v rostlině podporuje příjem živin z půdy za sucha (z hustšího půdního výluhu)
  • AktiFer Macro dále obsahuje vyvážený poměr mikroelementů, jejichž případný nedostatek nezatěžuje rostlinu při nedostatku vláhy.

2. Zakládání jarních porostů


Zde doporučujeme pro nastartování porostů aplikaci podpůrných látek, fosforu, draslíku, síry a mědi.

Ječmen jarníAktiFerSuperPhos Cu (0,6 l/ha) + Aktifer S (1 l/ha)

  • Pro maximální využití N a odolnost za sucha: V polovině odnožování s herbicidem aplikovat SuperPhos Cu (0,6 l/ha) + Aktifer S (1 l/ha). Zásadní je podpořit využití dusíku z průmyslových hnojiv v období odnožování. V suchu bude dusík čekat na vodu a může způsobit zvýšení N-látek v zrnu a tím se stává ze sladovnického ječmene krmný.
  • Přínos: Dodání P a Cu pro lepší využití dusíku, dodání K pro lepší hospodaření s vodou. Díky uvedené kombinaci se rostliny připravují na sucho a zároveň jsme schopni začít ovlivňovat budoucí kvalitu sladovnického ječmene.

Kukuřice a cukrová řepaPlantAktiv (1kg/ha)

  • Pro podporu startu, zakořenění a uvolnění živin z minerálních i organických hnojiv: Společně s herbicidním ošetřením PlantAktivu pro rostliny (1kg/ha)
  • Přínos: Rychlejší start porostu, lepší zakořenění a odolnost vůči stresu, rychlejší a intenzivnější uvolňování a příjem NPK z minerálních i organických hnojiv

V případě sucha je vhodné i v jarních porostech aplikovat makro prvky foliárně a to aplikací 2-3l/ha AktiFer Macro v TM s pesticidy.

Problémy se suchem již začaly!

Pokud bude sucho pokračovat je opakovaná foliární výživa možností jak eliminovat ztráty na produkci u Vašich plodin. V suchém počasí je možné využít princip integrované ochrany rostlin založené na aplikaci síry a mědi v boji proti houbovým chorobám s výrazným ekonomickým přínosem. Rádi Vám s touto strategií v průběhu sezóny pomůžeme. V případě zájmu se neváhejte obracet na naše odborné poradce po celé ČR.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer