BioAktiv CZ
Doporučení

Jaké jsou možnosti v boji se suchem?

17. 4. 2019, Ing. Martin Bohuněk

Vzhledem k nepříznivému průběhu sezony přinášíme aktuální doporučení pro naše partnery!

1. Sucho – ozimy jsou již ve vláhovém stresu

V přetrvávajícím suchu a nedostatku půdní vláhy již většina porostů začíná trpět nedostatkem vláhy.
Proto doporučujeme do všech stresovaných porostů aplikovat AktiFer Macro (2l/ha) pro udržení porostů v kondici

  • Aplikace je zásadní pro dodání N a srovnání hladiny NPK v rostlině přičemž díky EPINu se rostliny lépe vyrovnávají se suchem
  • Zároveň navození optimální hladiny NPK v rostlině podporuje příjem živin z půdy za sucha (z hustšího půdního výluhu)
  • AktiFer Macro dále obsahuje vyvážený poměr mikroelementů, jejichž případný nedostatek nezatěžuje rostlinu při nedostatku vláhy.

2. Zakládání jarních porostů


Zde doporučujeme pro nastartování porostů aplikaci podpůrných látek, fosforu, draslíku, síry a mědi.

Ječmen jarníAktiFerSuperPhos Cu (0,6 l/ha) + Aktifer S (1 l/ha)

  • Pro maximální využití N a odolnost za sucha: V polovině odnožování s herbicidem aplikovat SuperPhos Cu (0,6 l/ha) + Aktifer S (1 l/ha). Zásadní je podpořit využití dusíku z průmyslových hnojiv v období odnožování. V suchu bude dusík čekat na vodu a může způsobit zvýšení N-látek v zrnu a tím se stává ze sladovnického ječmene krmný.
  • Přínos: Dodání P a Cu pro lepší využití dusíku, dodání K pro lepší hospodaření s vodou. Díky uvedené kombinaci se rostliny připravují na sucho a zároveň jsme schopni začít ovlivňovat budoucí kvalitu sladovnického ječmene.

Kukuřice a cukrová řepaPlantAktiv (1kg/ha)

  • Pro podporu startu, zakořenění a uvolnění živin z minerálních i organických hnojiv: Společně s herbicidním ošetřením PlantAktivu pro rostliny (1kg/ha)
  • Přínos: Rychlejší start porostu, lepší zakořenění a odolnost vůči stresu, rychlejší a intenzivnější uvolňování a příjem NPK z minerálních i organických hnojiv

V případě sucha je vhodné i v jarních porostech aplikovat makro prvky foliárně a to aplikací 2-3l/ha AktiFer Macro v TM s pesticidy.

Problémy se suchem již začaly!

Pokud bude sucho pokračovat je opakovaná foliární výživa možností jak eliminovat ztráty na produkci u Vašich plodin. V suchém počasí je možné využít princip integrované ochrany rostlin založené na aplikaci síry a mědi v boji proti houbovým chorobám s výrazným ekonomickým přínosem. Rádi Vám s touto strategií v průběhu sezóny pomůžeme. V případě zájmu se neváhejte obracet na naše odborné poradce po celé ČR.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry
Doporučujeme Sekce Reportéra