BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 8/2019: Efektivní a komplexní výživa a ochrana

18. 2. 2019, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Společnost BioAktiv CZ se již od roku 2011 v České republice zaměřuje na sledování nejnovějších trendů a inovativních technologií v zemědělství a jejich uplatnění v praxi. Hlavním cílem našeho portfolia je optimalizace ekonomiky zemědělské prvovýroby. Mezi stěžejní body naší práce patří důraz na efektivitu ve výživě a ochraně rostlin, vápnění či živočišné výrobě.

Společnost BioAktiv CZ si zakládá hlavně na spokojenosti zákazníků, kterým poskytuje maximální servis s partnerským přístupem.

Jarní podpora a regenerace

V této části sezony je nejzásadnějším tématem jarní přihnojování a zakládání jarních porostů. Pracovat musíme hlavně s počasím, očekávaným výnosem a mírou rizika. Zásadní je proto včasnost, efektivita a účinnost.

Hlavním cílem v ozimých porostech pšenic a řepek je dodat dostatečné množství živin v optimální termín pro intenzivní regeneraci. V těchto podmínkách je ideální aplikace PlantAktivu pro intenzivnější a rychlejší uvolnění dobře přijatelných forem živin z minerálních a organických hnojiv. PlantAktiv zpřístupňuje živiny v přijatelných formách v optimální fázi jejich intenzivního odběru a podporuje tak růst i lepší využití aplikovaných hnojiv. Díky lepšímu využití živin mají rostliny rychlejší start a lépe regenerují. Rostliny zároveň na aplikaci reagují lepší tvorbou kořenového systému, což dále zlepšuje příjem vody a živin a zvyšuje jejich odolnost vůči dalším stresům. PlantAktiv je tak ideální pro maximální využití potenciálu porostů a kvalitních odrůd a pro lepší využití minerálních a organických hnojiv. Zároveň je jeho použití agronomicky snadné, lze ho snadno míchat v tank-mixu s pesticidy i většinou listových hnojiv.

Ze stejného důvodu se PlantAktiv využívá v jarní části sezóny i v jařinách. Všeobecně díky optimalizaci výživy podporuje start a odolnost jarních ječmenů, řepy, kukuřic i mnoha dalších jarních plodin.V jarních ječmenech PlantAktiv podporuje hlavně start a zakořenění porostu. V 5letých pokusech společnosti Selgen a.s. či Spolku pro ječmen a slad má PlantAktiv díky zvýšení výnosu stabilní rentabilitu, což potvrzuje každoročně v praxi u stovek našich zákazníků. Ideální je aplikace ve standardní dávce společně s herbicidem od počátku do konce odnožování. U cukrové řepy je hlavním přínosem lepší využití organických i minerálních hnojiv a zlepšení odolnosti a regenerace hlavně při herbicidních stresech či přísušku. Aplikace probíhá v termínech T2-T3 společně s herbicidní ochranou. U kukuřic při aplikaci s herbicidem zvyšuje příjem NPS z minerálních i organických hnojiv, podporuje intenzitu kořenového vlášení a výrazně zvyšuje schopnost rostlin přijímat živiny a vodu z aktuálních srážek a zvyšuje tak jejich odolnost vůči stresům i výnos. Z dlouhodobých výsledků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je jasně patrné navýšeni výnosu u kukuřic v jednotlivých ročnících mezi 7-11%. Což potvrzuje dlouhodobé výsledky z provozu, kde v průměru aplikujeme PlantAktiv na zhruba 140 000 ha orné půdy ročně.

Obrovskou výhodou v jarní části sezóny je již zmiňovaná možnost aplikace PlantAktivu společně s herbicidní ochranou, bez dopadu na její účinnost, což výrazně usnadňuje využití a zařazení do agrotechniky bez dalších nákladů na aplikaci (PlantAktiv je možno aplikovat se všemi pesticidy, morforegulátory a většinou listových hnojiv). Zároveň je díky zmiňovaným vlastnostem jedním z ideálních prostředků, jak dosáhnout nižších nákladů na 1 t produkce a zlepšit tím ekonomiku pěstování jednotlivých plodin.

Efektivní ochrana a listová výživa

V další fázi porostů je zásadní i jejich ochrana a výživa. Přirozeně mají vyšší obranyschopnost porosty rychlejší, silnější s lepší základní výživou, což podporuje aplikace PlantAktivu při startu jarní vegetace. Při přímé pesticidní ochraně je zásadní její účinnost a vzhledem k vysokým investicím do postřiků je důležitá správná volba přípravků i jejich správná aplikace. Pro optimální účinnost je vhodná mimo jiné úprava pH postřikové jíchy, kde využijeme Akti pH. Samotná úprava je snadná a s minimální investicí, ale výrazným dopadem na účinnost pesticidů.

V tomto systému je vhodné volit i správná listová hnojiva, která dokážou efektivně dodat rostlině potřebné živiny v citlivou fázi a případně během výrazného sucha, kdy není rostlina schopna přijímat živiny z půdy. Naše řada hnojiv AktiFer se vyznačuje vysokou koncentrací a využitelností živin díky optimálnímu množství adjuvantů, chelataci a ideálnímu množství mikroelementů a využití technologie nanočástic. Zároveň se jedná o jediná hnojiva v Evropě s růstovým hormonem EPIN pro zvýšení výkonnosti rostlin (stimulace růstu, obranyschopnost a příjem živin). Díky těmto vlastnostem jsou tato listová hnojiva vhodná pro efektivní foliární výživu (široká škála makro i mikroelementů, síra, fosfor a měď) a zároveň díky obsahu adjuvantů a technologii nanočástic výrazně zvyšují vstřebatelnost a účinnost pesticidů. V případě plodin s vyšším odběrem síry je možné volit mezi síranovou i elementární formou síry s ohledem na snadnost aplikace, případně na potřebu podpory účinnosti fungicidních aplikací, kde je optimální náš Aktifer Element S-800.

Ve zkratce se v jarní fázi věnujeme hlavně synergickým aplikacím pro maximální zefektivnění minerální i listové výživy a vícestrannou podporu účinnosti pesticidní ochrany s využitím některých principů integrované ochrany. To vše s cílem zvýšení a stabilizace výnosu, snížení nákladů na chemickou ochranu díky jejímu zefektivnění a celkové zvýšení ziskovosti produkce. Pro více informací je ideální kontaktovat jednoho z našich odborných poradců, který pro vás vypracuje řešení na míru na základě vašich potřeb a systému hospodaření.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer