BioAktiv CZ
Z tisku

Náš chov č. 6/2018: Jaké jsou možnosti pro zlepšení ekonomiky chovu prasat?

1. 6. 2018, BA Tomáš Dolejš

I přes současnou ekonomickou situaci má živočišná výroba v zemědělství nezastupitelnou roli. BioAktiv CZ pomáhá zemědělským podnikům po celé České republice již sedm let zlepšovat výsledky a ekonomiku. Cílem je dlouhodobá a efektivní spolupráce, která má pro chovatele přínos například v podobě vyšších přírůstků a nižší konverze krmiva. Z těchto důvodů již více než rok spolupracuje BioAktiv CZ s. r. o. s odborníky z Topturn Special Products z Nizozemska. Tato spolupráce v současnosti přináší výborné výsledky předním podnikům v České republice.

Podniky, které dlouhodobě spolupracují, mají kompletní servis v podobě pravidelných kontrol a konzultací od odborníků z Nizozemska. Správným
nastavením krmných křivek, biorytmu krmení, konzervace krmiva s použitím organických kyselin pro zlepšení jeho hygienické kvality a využitelnosti pro zvířata nebo použitím produktů BioAktivu v krmné dávce docílili zlepšení konverze krmiva, zvýšení přírůstků, zlepšení zdravotního stavu zvířat, snížení ztrát v podobě úhynů nebo počtu odstavených selat na prasnici. Zlepšením všech těchto ukazatelů se značně zvýšila ekonomika chovu.

Jednoduché a kompletní řešení

Náklady na krmení tvoří až 70 % z celkových nákladů chovu a současně lze výživou značně ovlivnit produkci a ekonomické výsledky. Pro trávení a využití živin je důležité osídlení trávicího traktu pozitivní mikroflórou a její složení. Bakterie mohou růst v případě, že mají příznivé prostředí. To platí i pro bakterie, které kolonizují trávicí trakt. BioAktiv přináší jednoduché a efektivní řešení více důležitých ukazatelů v chovech hospodářských zvířat. Mezi ně patří konverze krmiva, zdravotní stav zvířat, úhyny, mikroklima ve stájích (emise amoniaku), welfare a kejdové hospodářství. Přípravky vyvinuté do krmení (BioAktiv pro zvířecí krmivo) nebo do pitné vody (BioAktiv Salis) vytváří příznivé prostředí pro pozitivní bakterie v trávicím traktu, což má následně vliv na imunitní systém zvířat, trávení a využití živin.

Dále působí na homogenitu kejdy, rozpouštění usazenin a krust v podroštových prostorách nebo v koncových jímkách. Současně dochází ke snížení emisí amoniaku, díky čemuž je výrazně lepší mikroklima ve stájích a nižší výskyt hmyzu. Přidávání přípravků BioAktiv do krmení nebo pitné vody je komplexním řešením pro zlepšení welfare zvířat a ekonomiky chovu.

Prevence nebo antibiotika?

Snad každý chovatel prasat se setkal v chovu se streptokokovou infekcí u selat. Původce tohoto onemocnění Streptococcus suis je jedním z častějších patogenů, který se vyskytuje v chovech prasat. Způsobuje septikemii, zánět mozkových blan, zápal plic, zánět kloubů a mnoho dalších infekcí. Často také dochází k náhlým úhynům bez jakýchkoliv příznaků.

Jako jednu z možností prevence přináší BioAktiv přípravek, který působí jako prevence (BioAktiv pro zvířecí krmivo-S nebo BioAktiv Salis-S). Díky tomu je značně snížena nutnost plošné nebo individuální aplikace antibiotik v chovu a také se zvyšuje počet odstavených selat na prasnici.

Kejda a kejdové hospodářství

Podniky, které mají kejdové hospodářství, se často setkávají s tvorbou usazenin a krust v jímkách, podroštových prostorách, ucpáváním odtokových kanálů a v důsledku toho potom s nedostatečnou kapacitou jímek, problémy při vyvážení a pracným mícháním. Příčinou těchto problémů jsou hnilobné procesy, které způsobují anaerobní bakterie.

S rozpouštěním kejdy aplikací přípravku BioAktiv pro kejdu a hnůj mají zkušenosti podniky po celé České republice. BioAktiv pro kejdu a hnůj se aplikuje přímo do kejdových jímek, na rošty nebo do podroštových prostor, kde vytváří příznivé prostředí pro růst aerobních bakterií a tím dochází k rozpouštění usazenin, krust a k lepší homogenitě kejdy. Díky tomu lze kejdu snadno odčerpat, aplikovat na pole a plně využít celou kapacitu jímky. Kejda je navíc kvalitnější a dochází ke snížení zápachu. Jedním z viditelných ukazatelů je snížení výskytu hmyzu v okolí ošetřené kejdy.

BioAktiv pro zvířecí krmivo je zařazen na BAT listině a lze na něj využít aktuální dotační tituly pro prasnice a selata. Pokud chcete více informací, neváhejte kontaktovat našeho poradce pro živočišnou výrobu – BA Tomáše Dolejše.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

BA Tomáš Dolejš, jednatel