BioAktiv CZ
Studie

Výsledky pokusů s přípravkem PlantAktiv v roce 2014 u řepky ozimé

28. 7. 2014, Martin Maxa

Přesný maloparcelkový pokus s podpůrným přípravkem pro rostliny PlantAktiv

Základní údaje

Cíl pokusu: Cílem pokusu bylo ověřit účinnost přípravku PlantAktiv v různých dávkách (0,5 a 1 kg/ha) a termínech aplikace (podzim, jaro) na růstové ukazatele, výnos a kvalitu řepky ozimé. Celkem 5 variant.

Údaje o agrotechnice v Č. Újezdě

Odrůda: hybrid Rohan

Počet opakování: 4

Rozměr sklizňové parcelky: 11,875 m2 (1,25 x 9,5 m)

Hnojení P, K, Ca, Mg: nebylo

Metodika

VARIANTAPODZIM: 4 – 5 LISTJARO: V TERMÍNU POSTŘIKU NA STONKOVÉ KRYTONOSCE
1 (kontrola)
21 kg/ha PlantAktiv
31 kg/ha PlantAktiv1 kg/ha PlantAktiv
41 kg/ha PlantAktiv
50,5 kg/ha PlantAktiv0,5 kg/ha PlantAktiv

Přehled sledovaných znaků

 1. podzim: počet rostlin a podzimní rozbory
 2. sklizeň: výnos a vlhkost semen
 3. po sklizni: HTS a olejnatost

Termíny odběrů a pozorování:

počet rostlin: 9. 10. 2013

podzimní rozbory: 5. 11. 2013

sklizeň: 23. 7. 2014

Vliv přípravku PlantAktiv není statisticky průkazný u těchto sledovaných parametrů:

 1. hmotnost čerstvých kořenů na podzim
 2. hmotnost suchých kořenů na podzim
 3. na procentický obsah sušiny na podzim
 4. na hmotnost čerstvých a suchých listů na podzim
 5. na procentický obsah sušiny v listech na podzim
 6. na počet listů na podzim
 7. na délku listů na podzim

Pozitivně se projevil vliv přípravku PlantAktiv u těchto sledovaných parametrů:

 1. délka kořene na podzim – kořen u ošetřeného porostu je o 1,2 cm delší než neošetřená kontrola
 2. šířka kořenového krčku – u ošetřeného porostu 7,1 mm
 3. u výnosu semen – rozdíl mezi ošetřeným porostem a neošetřenou kontrolou je 0,31 t/ha
 4. u olejnatosti – všechny varianty ošetřené přípravkem PlantAktiv mají o 0,3 – 1,5 % vyšší olejnatost než neošetřená kontrola. Nejvyšší dosažená olejnatost je 47%.
 5. na hmotnost tisíce semen – u ošetřeného porostu HTS 4,527 g a u neošetřené kontroly 4,343 g

Na základě jednoletých výsledků lze konstatovat, že aplikace podpůrného přípravku pro rostliny PlantAktiv zvyšuje výnos a kvalitu semen. Nejlepší je dvojí aplikace na podzim a na jaře v dávce 1 kg/ha.

Zprávu sestavil a pokusy vedl: Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
s využitím výsledků od Ing. Davida Bečky, PhD., Ing. Ladislava Černého, Ph.D. a Ing. Pavla Cihláře, PhD.

E-mail: Vasak@af.czu.cz (tel. +420 607 758 458)