BioAktiv CZ
Reference

ZD Selibov a jejich zkušenosti s produkty BioAktiv

Jihočeský kraj, 380 m n.m.
Řepka
Pšenice
Oves
Hořčice

ZD Selibov hospodaří v okresu Písek v nadmořské výšce 380 m n. m. Pěstují ozimý ječmen, řepku, pšenici, jarní ječmen, oves, svazenku a hořčici. Chovají 120 kusů masného plemenného skotu. Produkty BioAktiv CZ používají již řadu let, především pak PlantAktiv, listová hnojiva z řady AktiFer a moderní granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec