BioAktiv CZ
Reference

Vliv přípravků BioAktiv CZ na zvýšení výnosu obilnin v aridní oblasti Lhota pod Přeloučí

Pardubický kraj, 210 m n.m.
Pšenice

V roce 2021 a 2022 jsme společně s poradensko-výzkumnou společností AGROEKO Žamberk spol. s r.o. a se zemědělským podnikem Farma Čermákovi s.r.o. (Přeloučsko, 210 m n. m., arenické náplavové půdy středně těžké až lehčí) založili poloprovozní polní pokus se stimulačními listovými hnojivy a dalšími inovativními produkty společnosti BioAktiv CZ v porostu ozimé pšenice. Odrůda pšenice Grizzly byla zaseta na konci září 2021 s výsevkem 120 kg/ha po předplodině sóji. Po zasetí byl na povrch aplikován křídový granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace, díky kterému se podařilo zvýšit hodnotu pH z 5,93 v říjnu 2021 na 6,16 v květnu 2022. Během jarní vegetace byla hnojena dusíkem a sírou v celkové dávce 160 kg N/ha a 40 kg S/ha. Z listových hnojiv byla provedena aplikace manganu a opakovaně mědi pro diagnostikovaný deficit. Porost byl sklizen 21. 7. 2022 o průměrné vlhkosti zrna 10,8 % a průměrném obsahu N-látek v zrně 13 %. I v letošní úrodě pšenice se potvrdil účinek inovativních stimulačních přípravků a hnojiv na zvýšení výnosu a kvality zrna, které jsou v regionu již od roku 2018 zjišťovány nejen v ozimé pšenic ale i v jarním ječmeni.

VariantaCena ošetřeníVýnos zrna sklizený (t/ha)Výnos zrna přepočtený na 14 % (t/ha)Výnos zrna (%)
Kontrola07,968,31100
PlantAktiv + Aktifer SuperPhos + Aktifer Element S10008,598,96108
PlantAktiv +
Aktifer Grow
10008,899,27112

Výsledky z let 2021 a 2022

VariantaVýnos zrna přepočtený na 14 % (t/ha)Přínos (t)
Kontrola 20218,99
Kontrola 20228,31
PlantAktiv
AktiFer Grow 2021
9,620,63
PlantAktiv
Aktifer Grow 2022
9,270,96
odhadovaná výkupní cena potravinářské pšenice 2022 6500 Kč/t | průměrná výkupní cena potravinářské pšenice 2021 4800 Kč/t
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu