BioAktiv CZ
Reference

V ZD Dolní Hořice používají AktiFer Grow

Jihočeský kraj, 660 m n.m.
Pšenice

ZD Dolní Hořice hospodaří na 1800 ha orné půdy. Pěstují řepku, pšenici, ječmen, oves, kukuřici a žito. Na fotce je pozdně setá pšenice (19. října 2021) odrůdy Bonanza po kukuřici. Pole je vysoko položené ve výšce 660 m n. m. Na jaře byla pšenice málo odnožená, aplikoval se AktiFer Grow v dávce 2l/ha hned jako první vstup. Výnos činil 77q/ha a to průměr snížil reliéf pole a horší kus u lesa. Na kombajnu polovina pole ukazovala 100q/ha.

Související produkty

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu