BioAktiv CZ
Reference

Účinek hnojiv AktiFer Micro a AktiFer B na výnos ozimé řepky

Královéhradecký kraj, 100 m n.m.
Řepka

U našeho zákazníka byl proveden postřik hnojivy AktiFer Micro a AktiFer B u ozimé řepky odrůdy Monolit. Jedná se o odrůdu zařazenou mezi populační odrůdy s vynikající rezistencí vůči mrazu a tolerancí k slabým a mozaikovitým půdám.

Výsev řepky na ploše 58 ha byl proveden v optimálním termínu, zjednodušenou metodou, kdy se osivo vysévalo do strniště obilovin, které bylo předtím kultivováno diskovou bránou. Před setím bylo použito hnojení NPK 5-15-30 v dávce 250 kg/ha. Celkové hnojení dusíkem činilo 180 kg/ha. Během vegetace byla provedena nezbytná ochrana proti houbovým chorobám a škůdcům a byly použity vhodné regulátory růstu.

Navzdory zjednodušenému výsevu bylo vzcházení řepky rychlé a poměrně dobré.

Vzhledem k předplodině obilovin bylo nutné věnovat zvláštní pozornost samovolně rostoucím obilovinám. K jejich úplné likvidaci bylo nutné postřik provést dvakrát.

Podzimní ošetření hnojivem AktiFer Micro v dávce 1 l/ha bylo provedeno ve fázi 4-6 vyvinutých listů řepky spolu s regulátorem růstu. Přibližně po 10 dnech po ošetření bylo možné pozorovat rozdíl ve vývoji a zbarvení rostlin na postříkané ploše ve srovnání s nepostříkanou plochou.

Zima 2019 – 2020 se vyznačovala minimálními sněhovými srážkami a dlouhými obdobími nízkých teplot. Nejčastěji se vyskytovalo mírné sněžení, tání během dne a ranní mrazíky. Jarní vegetace začala brzy. Jaro bylo suché a poměrně chladné. Postřik AktiFerem B byl proveden ve fázi růstu hlavních výhonů. Na začátku května se vyskytly mrazy dosahující až -6 stupňů Celsia. I přes viditelnou reakci na kvetoucí řepce nezpůsobily žádné větší škody .

Rozdíly v růstu rostlin hnojených hnojivy AktiFer ve srovnání s nehnojenými rostlinami byly výraznější a byly patrné po celou dobu kvetení řepky. Rostliny byly rozvětvené, zdravé a rychle se vyvíjely. Semena ve slupkách byla poměrně velká a početná.

Průměrný výnos řepky Monolit z celé výměry byl 37 dt/ha. Rozdíl ve výnosu mezi plochou, na kterou byla aplikována listová hnojiva AktiFer, a přímo sousedící plochou bez aplikace činil 300 kg, tj. asi 7 %.

Související produkty

AktiFer Micro

Vysoce koncentrované mikroelementární suspenzní listové hnojivo + S a Mg

AktiFer B

Nejrychlejší doplnění boru