BioAktiv CZ
Reference

Pokusy v ozimé pšenici Turandot na šlechtitelská stanici Úhřetice

Pardubický kraj, 237 m n.m.
Pšenice

Ve spolupráci s firmou BioAktiv CZ pravidelně aplikujeme PlantAktiv pro rostliny již od roku 2014 a to do pšenice ozimé v maloparcelkových i poloprovozních pokusech s našimi odrůdami (na ŠS v Úhřeticích především na odrůdě Turandot). Spolupráce se společností BioAktiv CZ je po celou dobu výborná. Disponuje kvalitními odbornými poradci, kteří se jezdí na pokusy pravidelně dívat, hodnotit jejich stav a přínos pro zemědělskou praxi. I proto jsou schopni poskytovat odborné rady ke všem svým nabízeným produktům, což je veliká přidaná hodnota. PlantAktiv je přípravek léty ověřen jak pokusy, tak praxí. Proto byly pro letošní sezonu rozšířeny aplikace produktů BioAktiv CZ o sofistikovaná listová hnojiva z řady AktiFer – AktiFer Grow, AktiFer SuperPhos + Cu a AktiFer Element S-800. Varianty pokusů byly ještě rozděleny na plochu s ošetřením fungicidy a morforegulátory a variantu kde toto ošetření nebylo.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu