BioAktiv CZ
Reference

AGROEKO Žamberk s.r.o.

Pardubický kraj, 217 m n.m.
Kukuřice
Ječmen

V roce 2018 jsme provedli pokus ověřující účinnost aplikace granulovaného vápence AktiCalc v porostech kukuřice a jarního ječmene. Pokus proběhl v rámci Zemědělského a obchodního družstva Bratranců Veverkových v Živanicích. Použitá dávka AktiCalcu byla samostatně 460 kg/ha, ve směsi 310 kg/ha.

I tento rok se aplikace vápence AktiCalc pozitivně projevila na výnosu kukuřičné siláže. Rozdíl dosáhl 14 % ve variantě, kde byl vápenec aplikován na povrch (jak doporučuje výrobce BioAktiv CZ). Ve variantě, kde byl vápenec zapraven do hloubky 20 cm, byl nárůst výnosu o 7 %.

PARCELAVARIANTAPOZNÁMKAPÍCE % 2018PÍCE % 2017
T1Kontrola (bez P a Ca)100100
T3Aplikace P (Amofos)aplikace pod patu103107
T6Aplikace P + Ca na povrch (Amofos + AktiCalc)aplikace Ca plošně rozmetadlem po zasetí kukuřice114113
T7Aplikace Ca (AktiCalc)aplikace Ca do rýh půdním kypřičem v hloubce 20 cm107103

Pokus v ječmenu bohužel ovlivnilo sucho. Na lehkých živanických půdách byla změna pH suchem omezena. Na těžkých půdách v lokalitě Křičeň se projevila standardně: vzorky z půdy ošetřené AktiCalcem měly pH dlouhodobě vyšší.

Související produkty

AktiCalc

Granulovaný vápenec