BioAktiv CZ
Reference

Agra Březnice a AktiFer Grow do řepky

Jihočeský kraj, 430 m n.m.
Řepka

AGRA Březnice u Bechyně bylo založeno na podzim roku 1992 a nyní hospodaří na výměře zhruba 2600 hektarů zemědělské půdy v nadmořské výšce 430 m n. m. Do řepky ozimé odrůdy Artemis aplikovali v letošním roce AktiFer Grow společně s přípravkem Targa na výdrol. Pozemek ovýměře 77 hektarů má těžkou jílovitou půdu a jako předplodina na něm bylo vyseto tritikále. Setí probíhalo od 6. do 7. září 2021. V podniku se potýkali se špatným vzcházením a velmi pomalým růstem kvůli suchu. Po aplikaci AktiFeru Grow došlo ke zlepšení a porost dokonce v kvalitě předčil ten, který byl setý mezi 3. a 4. zářím na z hlediska půdy lepším pozemku.

Související produkty

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu