BioAktiv CZ
Reference

AGRO – družstvo Ostrovec

Jihočeský kraj, 383 m n.m.
Řepka
Kukuřice
Jetel

“Díky inteligentní agrotechnice se nám v průběhu 5 – 7 let podařilo pH půdy změnit o 0,4 – 0,8 bodu. Používáme organické hnojení, zelené hnojení, posklizňové zbytky a systematicky vápníme kombinací klasického vápnění a granulovaného vápence AktiCalc IV. generace.”

S firmou BioAktiv CZ s.r.o. spolupracuji již od roku 2013. Vápnění je pro nás úplný základ, vápníme klasickým dolomitickým vápencem a zároveň jsme se rozhodli zařadit do naší agrotechniky i granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace.  Na stavu a struktuře půdy nám opravdu záleží a díky celé agrotechnice, kdy používáme organické hnojení, zelené hnojení a pracujeme s posklizňovými zbytky, se nám v průběhu 5 –7 let, kdy proběhlo měření povedlo pH půdy zvýšit cca o 0,4 -0,8 bodů. 

Granulovaný vápenec je specifický materiál a je potřeba se s ním naučit pracovat. Při aplikaci granulovaného vápence se občas stane, že se v čechrači vytvoří prášková vrstva, která se mechanicky přicpe, a je tedy potřeba čechrač vyčistit pro snadnější průchod. 

Na základě měření, které provádí ÚKZÚZ, se nám pH půdy změnilo o 0,4 – 0,8 bodů. Na prvním vybraném pozemku bylo pH půdy v roce 2011 změřeno 5,1, a následně v roce 2013 proběhla aplikace granulovaného vápence AktiCalc IV. generace v dávce 250 kg/ha a v roce 2018 bylo naměřeno pH půdy 5,8. U druhého vybraného pozemku bylo v roce 2013 naměřeno pH půdy 5,3,  a v roce 2016 proběhla aplikace granulovaného vápence 250 kg/ha, v roce 2018 bylo naměřeno pH půdy 5,7. Ph půdy se i při nižší dávce 250 kg/ha zvedlo cca 0,4 – 0,8 stupně. 

S granulovaným vápencem jsme spokojeni a budeme ho i nadále aplikovat. Aplikujeme ho především do plodin, které jsou náchylné na kyselé půdy, a to hlavně řepky ozimé a jetele, ale i do kukuřice. Letos jsme aplikovali vyšší dávku 400 kg/ha.

V Ostrovci dne 8.12.2020  

Ing. Ladislav Trejla 

602 111 960

Související produkty

AktiCalc

Granulovaný vápenec