BioAktiv CZ
Reference

ZD Kalich, Kamenice nad Lipou

Kraj Vysočina, 563 m n.m.
Tritikále
Jetel

“Po vápnění AktiCalcem je na první pohled viditelný pozitivní efekt!  Až 50% úbytek rostlin, které preferují kyselé prostředí (např. šťovík) již v prvním roce po aplikaci.”

Letos na jaře jsme prvním rokem vyzkoušeli na základě doporučení odborné poradkyně granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace na louky. Rozbor půdy zatím udělaný nemáme, ale na první pohled je viditelný úbytek rostlin (cca o 50 %), které dobře snášejí kyselé prostředí, např. štovík atd. Na základě doporučení jsme aplikovali dávku 500 kg/ha granulovaného vápence. S granulovaným vápencem AktiCalc IV. generace jsme velice spokojeni, jelikož po prvním použití je viditelná změna pH půdy, jako další výhodu shledáváme, že si můžeme aplikovat sami dle potřeby a zároveň oceňujeme i neprašnost přípravku.

S granulovaným vápencem AktiCalc IV. generace jsme velice spokojeni a budeme používat i v následujících letech.

PLODINA/ODRŮDA:  Louky (TTP)
PŘÍNOS Úbytek (cca o 50 %) rostlin, které snášejí kyselé prostředí, reaktivnost, samostatnost

 

V Kamenice/Lipou dne ……………………………..  

Ing. Pavel Pechek

736 634 131

Související produkty

AktiCalc

Granulovaný vápenec