BioAktiv CZ
Reference

Josef Nováček, SHR

Kraj Vysočina, 315 m n.m.
Kukuřice

V roce 2019 jsme byli poprvé osloveni odborným poradcem společnosti BioAktiv CZ. Naše spolupráce začala aplikací přípravku Polcalc III. generace pro efektivní vápnění. S produktem jsme byli spokojeni a proto jsme pokračovali ve spolupráci.Naše spolupráce se dále prohlubovala v roce 2020, kdy jsme aplikovali mimo jiné také PlantAktiv pro rostliny. 

Aplikace probíhala do porostu kukuřice společně s herbicidním ošetřením v době, kdy rostliny ještě umožňovaly prostup postřiku na půdu. 17.6.2020 jsme se vypravili společně s odborným poradcem na kontrolu porostů.

Rostliny z aplikované části byly na první pohled zelenější, vyšší a měly větší kořenový systém. U těchto rostlin předpokládáme vyšší výnos. 

PLODINA/ODRŮDA:  kukuřice setá
PŘEDPLODINA: jarní ječmen
PŮDA: těžší hlinitá
AGROTECHNIKA: orba, podmítka 
TERMÍN SETÍ: 14.4.2020
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 200 DASA,mikroprvky 
CHEMICKÁ OCHRANA:  herbicid
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 18.5.2020
PŘÍNOS Větší množství nadzemní hmoty, vitálnější rostliny 
Větší kořenové vlášení, lepší příjem vody a živin
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiCalc

Granulovaný vápenec