BioAktiv CZ
Reference

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, pokusy 2020

Liberecký kraj, 452 m n.m.
Řepka

Plodina: Řepka ozimá 
Lokality:
  • Krásensko 
  • Pertoltice
  • Jizerka/Kunín 
  • Luže
Varianty:
  • BioAktiv 1 kg/ha
  • Kontrola
Aplikace:
  • 3-6 pravých listů
  • Podzim

V letošní sezóně proběhl 4. ročník pokusů s PlanAktivem, v rámci agrotechnických pokusů SPZO. Pokus probíhal na 4 lokalitách, ve 2 variantách a 7 opakováních. Podmínky byly opět v některých lokalitách náročné a výsledky jsou proto velice zajímavé. Mimo absolutní výnos lze hodnotit i přínos aplikace PlantAktivu v ostatních parametrech (tloušťka kořenového krčku, počet listů atd.). V letošním roce jsme kvůli aktuální situaci rozšířili i o listová hnojiva AktiFer Grow a SuperPhos+Cu pro lepší zdravotní stav porostů. 

Celkový přínos aplikace PlantAktivu byl díky tomu i v letošní sezóně pozitivní (7%) s velice dobrou rentabilitou, která je ve tříletém průměru  na 1800 Kč/ha.

 

Výsledky:

Lokalita Krásensko Pertoltice Jizerka / Kunín Luže Průměr PlantAktiv Přínos
Výnos 2017 2,02 4,36 3,48 2,79 3,16 3,31 1,4 q (+ 4,5 %)
Výnos 2018 X 5,3 X 4,4 4,85 5,01 1,6 q (+ 3,4 %)
Výnos 2019 3,5 4,62 2,68 4,17 3,68 3,93 2,7 q (+ 6,8 %)
Výnos 2020 4,27 4,11 2,4 3,41 3,55 3,83 2,8 q (+ 7,8 %)

Přínos: 2,1 q/ha (+ 6 %) za 4 roky

2100 Kč/ha

 

V Praze  

Ing. Josef Škeřík, CSc.

777 757 991

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu