BioAktiv CZ
Reference

Zemědělské družstvo Francova Lhota

Moravskoslezský kraj, 630 m n.m.
Vojtěška
Tritikále
Jetel

Zlínský kraj, okres Vsetín , 630m.n.m

Zemědělské družstvo Francova Lhota se nachází na československém pomezí, v jižním cípu chráněné krajinné oblasti Beskydy v okrese Vsetín. Hospodaří na 930 ha zemědělské půdy v horské výrobní oblasti. Hlavní specializací je chov krav bez tržní produkce mléka italského plemene Piemontese

S aktivní úpravou půdní reakce na našich trvalých travních porostech jsme začali na jaře 2019. Reagovali jsme tak na nižší výnosy píce a snižující se druhovou pestrost travin i bylin na našich pastvinách

Pro rychlý a efektivní způsob vápnění jsme si vybrali z množství vápenců na trhu právě AktiCalc IV. generace od společnosti BioAktiv CZ. Jedná se o vápenec s vysokým obsahem CaO a dalších prvků. Granulát je lepen vodou a tlakem, takže se velmi rychle rozpouští a zasákává do půdy při prvním dešti. Nemá čas se splavit, i když hospodaříme na velmi svažitých pozemcích. Dobře se aplikuje a jsme schopni dosáhnout slušného hektarového výkonu za den

S vápněním tímto způsobem budeme pokračovat pro jeho efektivitu, časovou flexibilitu a jednoduchost

AKTICALC 

  1. IV. GENERATION 

500 kg 

Zemědělské družstvo FRANCOVA LHOTA 358 PSČ 756 14 571 458 184 

Josef Kliš předseda ZD 

Související produkty

AktiCalc

Granulovaný vápenec