BioAktiv CZ
Reference

AGROEKO Žamberk s. r. o. – AktiCalc 2018, kukuřice a ječmen

Pardubický kraj, 217 m n.m.
Kukuřice
Ječmen

UMÍSTĚNÍ POKUSU: ZOD Bratranců Veverkových Živanice, okres Pardubice, 217 m n. m

PLODINA / ODRŮDA: kukuřice

PŘEDPLODINA:

TERMÍN SETÍ:

PŮDA: lehká půda (Fluvizem arenická)

PŘÍPRAVA PŮDY: hluboké dlátové kypření, technologie BEDNAR FMT s.r.o. s použitím systému profilového hnojení půd – dlátový pluh ze série BEDNAR TERRALAND

DÁVKA GRANULOVANÉHO VÁPENCE: samostatně 460 kg/ha, ve směsi 310 kg/ha

KUKUŘICE ŽIVANICE, dvouletý pokus

PARCELA VARIANTA POZNÁMKA PÍCE % 2018 PÍCE % 2017
T1 Kontrola (bez P a Ca) 100 100
T3 Aplikace P (Amofos) aplikace pod patu 103 107
T6 Aplikace P + Ca povrch (Amofos+POLCALC) apl Ca  plošně rozmetadlem po zasetí kukuřice 114 113
T7 Aplikace Ca (POLCALC) aplikace Ca do rýh půdním kypřičem v hloubce 20 cm 107 103

I v letošním roce se aplikace POLCALC granulovaného vápence III. generace na výnos kukuřičné siláže pozitivně projevila, a to o 14% ve variantě, kde byl aplikován vápenec na povrch (tak jak doporučuje firma BioAktiv CZ) a ve variantě, kde byl vápenec zapraven do hloubky 20 cm byl nárůst výnosu o 7%.

Související produkty

AktiCalc

Granulovaný vápenec