BioAktiv CZ
Reference

ZOD Zálší, Oucmanice

Pardubický kraj, 380 m n.m.

Firmu BioAktiv CZ jsme kontaktovali poté, co jsme četli o jejich úspěchu s rozpouštěním usazených jímek v časopise Zemědělec. V našem provozu máme cca 800 dojnic ustájených na roštech a měli jsme problémy s homogenitou kejdy a usazeninami v kejdové jímce.

Tyto usazeniny nám neustále zmenšovaly kapacitu jímky a bylo velice pracné a nákladné se ji snažit opětovně vyčistit. Po návštěvě odborného poradce z firmy BioAktiv CZ v roce 2014 jsme se rozhodli aplikovat přípravek BioAktiv pro kejdu a hnůj ve 3 dávkách dle doporučené metodiky. V průběhu rozpouštění jímky jsme pozorovali tvorbu pěny a probublávání – projevy působení aerobních bakterií. Kejda odtékala z přepouštěcí nádrže (Wolf systém) do hlavní kejdové jímky mnohem volněji.

Co nás naprosto přesvědčilo o účincích přípravku BioAktiv pro kejdu a hnůj? Když jsme začali jímku vyvážet, vyprázdnili jsme ji tak, že čerpadla zůstala ve vzduchu a nemohla už kejdu odčerpávat. Za dobu mého působení v Oucmanicích si nepamatuji, že bychom měli celou jímku takto vyprázdněnou. To byl ale pouze první krok. Poté, co jsme vyřešili problém s jímkou, jsme se rozhodli, že tomuto problému chceme předcházet, a proto jsme po doporučení nasadili přípravek BioAktiv pro zvířecí krmivo.

Související produkty