BioAktiv CZ
Reference

ZEMSPOL Studénka s.r.o, Pustějov

Moravskoslezský kraj, 280 m n.m.
Kukuřice

Obhospodařujeme 2 315 ha zemědělské půdy. Naše rostlinná výroba se primárně soustředí na produkci krmiv a krmných směsí podporujících naši živočišnou výrobu a na zajištění surovin pro chod bioplynových stanic. Pěstujeme též olejniny, obiloviny a léčivé rostliny. Podílíme se na zkvalitňování trvalých travních porostů.

Se společností BioAktiv CZ s.r.o spolupracujeme již od roku 2015, kdy jsme poprvé aplikovali PlantAktiv pro rostliny. Pro provoz naší bioplynové stanice je důležité množství kvalitní kukuřičné siláže a následné využití digestátu jako hodnotného hnojiva. PlantAktiv pro rostliny podporuje množení aerobních bakterií, a tím napomáhá lepší mineralizaci. Také zlepšuje strukturu půdy, což je pro nás velmi důležité z hlediska aplikace digestátu.

Aplikovaný porost kukuřice seté u obce Kujavy jsme v červenci navštívili na společné kontrole se zástupcem společnosti. Už když jsme přijížděli k pozemku, bylo patrné z horizontu, že aplikovaná část je výrazně tmavší než kontrola – tmavší barva nasvědčuje lepšímu příjmu živin. To se poté potvrdilo přímo v porostu na vzorku rostlin. Celkově byl aplikovaný porost více zapojený, měl lepší kořenový systém a vzdušné kořeny.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu