BioAktiv CZ
Reference

Sylan s.r.o

Pardubický kraj, 430 m n.m.
Pšenice

Letos na jaře jsme se rozhodli použít podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny v pšenici ozimé. Tento přípravek již známe – podporuje množení aerobních bakterií, které svou činností pozitivně ovlivňují přirozené půdotvorné procesy spojené s uvolňování živin z organické hmoty v půdě.

Pro zajímavost jsme si vyzkoušeli porovnat přínos PlantAktivu s konkurenčním přípravkem. Při vizuální kontrole s odborným poradcem firmy BioAktiv CZ vypadaly porosty na obou variantách velice slušně. Porosty měly velice dobře založený, hustý kořenový systém a byly dobře odnožené. Potenciál k dobrému výnosu byl u obou variant.

Při sklizni jsme si výnos vyhodnotili číselně. Na honu s aplikací PlantAktivu pro rostliny jsme dosáhli výnosu 85 q/ha, na honu s konkurenčním přípravkem byl výnos 77 q/ha.

Rozdíl tedy činil 8 q/ha. Při ceně 370 Kč/q a po odečtení nákladů na přípravek 395 Kč/ha jsme dosáhli zisku 2 565 Kč/ha.

Takový výsledek je výborný. S PlantAktivem pro rostliny jsme velice spokojení a plánujeme jeho aplikaci i na podzim.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu