BioAktiv CZ
Reference

Pravidelná aplikace PlantAktivu pro efektivní využití dusíku v ZD Ločenice

Jihočeský kraj, 570 m n.m.
Řepka
Pšenice
Ječmen

ZD Ločenice hospodaří v Jihočeském kraji a po každoroční aplikaci PlantAktivu pro rostliny se přípravek stal součástí jejich standardní agrotechniky. Využití nalézá především v těžkých půdách a tam, kde byla aplikována organika.

V roce 2022 na podniku snižovali dávky N:

  • řepka : 120 kg / ha (z loňských 150 – 160 kg)
  • ozimý ječmen : 70 kg / ha
  • ozimá pšenice : 90 kg / ha

O to víc se jim vyplatila aplikace PlantAktivu, který podporuje příjem živin. Aplikace proběhla nejen do řepky, ale také do ozimého a množitelského ječmene a ozimé a množitelské pšenice. V plánu mají aplikovat PlantAktiv i do jařin (ječmen a kukuřice).

Během květnové kontroly byly porosty řepky (seté v termínu od 18. do 22. září) zdravé a v dobré kondici – PlantAktiv se aplikoval na podzim a na jaře se aplikoval AktiFer S v dávce 1l / ha. Ozimý ječmen (setý 25. září) měl 4 až 5 odnoží – na podzim se aplikoval PlantAktiv. Ozimá pšenice (setá na konci září 2021) dostala PlantAktiv také na podzim.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu