BioAktiv CZ
Reference

Podpora růstu pozdě seté špaldy v ekologii

Jihočeský kraj, 420 m n.m.
Pšenice

Jakub Helma se letos poprvé rozhodl vyzkoušet na základě doporučení sousedů přípravek PlantAktiv pro rostliny. Hospodaří ekologicky, a proto není mnoho přípravků, které může používat. Na podzim se mu nepodařilo ideálně a včas založit porost pšenice ozimé špaldy (odrůda Zollern Spelz). Část porostu zasel 15. 10. 2020 a druhou část až 3. 12. 2020. Na podporu příjmu živin a podporu růstu aplikoval 10. 4. 2021 v dávce 1 kg/ha přípravek PlantAktiv pro rostliny celoplošně. „Byl jsem velmi překvapen, jak i část pozdě setého porostu dorovnala porost zasetý dříve“, říká Jakub Helma. S přípravkem PlantAktiv pro rostliny je velmi spokojen. Letos dosáhl neočekávaného průměrného výnosu 4,5 t/ha v ekologii.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu