BioAktiv CZ
Reference

organic s. r. o.

Jihomoravský kraj, 158 m n.m.

Naše společnost patří k jedné z největších ekologických farem v České republice. Kromě tradiční rostlinné prvovýroby jsme se rozhodli pro své vlastní potřeby vybudovat kompostárnu na zpracování přebytečného organického materiálu a jeho navracení do půdy. V roce 2016 nás navštívil obchodní zástupce společnosti BioAktiv CZ a představil nám produkt, který pomáhá aerobním procesům v kompostu, lepšímu rozkladu organického materiálu a v neposlední řadě lepší využitelnosti živin z kompostu. Rozhodli jsme se proto produkt s názvem BioAktiv pro kompost vyzkoušet. Přípravek se nám velice osvědčil, a proto jsme jej začali na kompost aplikovat v pravidelných dávkách. U kompostu pozorujeme lepší a rychlejší zrání, snížení zápachu a také lepší konzistenci pro manipulaci s kompostem.

V současné době se chystáme vybudovat druhou kompostárnu a jsme přesvědčeni, že i zde budeme využívat přípravek BioAktiv pro kompost vzhledem k dobrým zkušenostem v předešlých letech.

Související produkty

BioAktiv pro kompost

urychluje zrání kompostu