BioAktiv CZ
Reference

Nadprůměrný výnos ozimé pšenice v ZD Mezilesí Telecí díky PlantAktivu pro rostliny

Pardubický kraj, 730 m n.m.
Pšenice

Zemědělské družstvo “Mezilesí” Telecí hospodaří na 1180 ha zemědělské půdy v drsném prostředí CHKO Žďárské Vrchy s nadmořskou výškou 550 – 730 m n. m. Družstvo se zabývá živočišnou výrobou s produkcí mléka, rostlinnou výrobou a provozuje také bioplynovou stanici. Hlavními pěstovanými plodinami jsou pšenice ozimá, silážní kukuřice, jetelotrávy, dále se v osevním plánu nachází řepka ozimá, žito ozimé, ječmen jarní sladovnický a konzumní brambory.

V loňském roce jsme zabývali úpravou pH vody postřikové jíchy a její vliv na následnou účinnost herbicidní i insekticidní ochrany. Shodou okolnosti nás v té době navštívil obchodní zástupce firmy BioAktiv CZ a při konzultaci nám bylo doporučeno použít přípravek Akti pH. S odstupem času mohu říct, že to byla správná volba. Na základě této zkušenosti jsme si chtěli “osahat” i další produkty. Vyzkoušeli jsme PlantAktiv pro rostliny. Aplikace byla provedena společně s herbicidním ošetřením do pšenice ozimé v potravinářské kvalitě A, předplodinou byla řepka ozimá.

Ing. Jan Heger
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu