BioAktiv CZ
Reference

Dlouhodobé pokusy s přípravky BioAktiv CZ v UNIAGRO

Královéhradecký kraj, 248 m n.m.
Cukrovka
Pšenice
Ječmen
Hrách

S firmou BioAktiv CZ s.r.o. spolupracuji již od roku 2015, kdy jsem poprvé poznal účinky PlantAktivu pro rostliny. Nejvíce u tohoto přípravku oceňuji jeho vliv na půdu. Na všechny pozemky aplikujeme pravidelně organickou hmotu. Chceme o půdu pečovat tak, abychom ji našim následovníkům přenechali v dobré kondici. Nejen, že PlantAktiv zlepšuje strukturu půdy a podporuje tvorbu humusu, ale v neposlední řadě zaručuje rostlině lepší a kvalitnější start na začátku vegetace, a to především při stresových podmínkách, které jsou v posledních letech pravidlem. Také používám přípravek Akti pH pro úpravu postřikové jíchy. Vodu na postřiky bereme z okolních toků, které poskytují spíše alkalickou vodu. Proto tímto přípravkem snadno a rychle okyselíme postřikovou jíchu na požadovanou hodnotu, především u insekticidů, fungicidů a glyfosátů. Dosahujeme tak ideální účinnosti těchto přípravků. Dále používám AktiFer S, AktiFer Element S-800 a AktiFer SuperPhos+Cu z produktové řady speciálních listových hnojiv AktiFer. Hnojiva obsahují kombinaci adjuvantů a především epin proti stresu a pro nastartování rostliny.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu