BioAktiv CZ
Reference

Devět sezón úspěšných pokusů s PlantAktivem ve šlechtitelské stanici Úhřetice

Pardubický kraj, 253 m n.m.
Ječmen

Se společností Selgen a.s. vyhodnocujeme již 9. sezónu vliv aplikace PlantAktivu na výnos ječmene jarního. Od roku 2019 je také aplikován přípravek AktiFer SuperPhos + Cu pro podporu udržení rostliny v suchém období vegetace. V přesných maloparcelkových pokusech na šlechtitelské stanici v Úhřeticích prokázal přípravek PlantAktiv svoji účinnost ve všech sezónách, včetně pozitivního vlivu na zdravotní stav porostu. Vedoucí šlechtitelské stanice v Úhřeticích Bc. Tomáš Bláha výsledky komentuje slovy: „PlantAktiv hodnotím jako přípravek, jehož použití v jarních ječmenech je vidět na první pohled.“

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem