BioAktiv CZ
Reference

Pokusy v bramborách ve výzkumné stanici ČZU v Uhříněvsi

Středočeský kraj, 282 m n.m.
Brambory

Se stanicí v Uhříněvsi jsme navázali spolupráci v roce 2018 za účelem testování našich produktů v porostech brambor na vysoce úrodných stanovištích v okolí Prahy. Samotné pokusy probíhaly v přesných testech pod odborným dohledem Ing. Petra Dvořáka, Ph.D.

Výsledky jednoznačně prokazují pozitivní vliv PlantAktivu pro rostliny na výnos hlíz i škrobu. Cílem bylo doporučení pro pěstitele škrobárenských odrůd, byla tedy zvolena rozšířená odrůda Dominátor (polopozdní průmyslová odrůda, VESA Velhartice, a.s.).

Plodina a odrůdabrambory Dominátor
Předplodinahrách setý (19, 20)
řepka ozimá (18)
Půdahnědozem, jíl
Termín výsadby14. dubna 2020
Výživa a hnojeníN: 70 kg/ha, P: 5 kg/ha, K: 20 kg/ha, Mg: 5 kg/ha
Termín aplikace PlantAktivu a SuperPhosuPlantAktiv: 30. května – 2. června 2020 (1 kg/ha)
AktiFer SuperPhos + Cu: 28. června 2020 (1 x 2l/ha)
PřínosPlantAktiv: 3 letý průměr
výnos hlíz: + 3,6 t (+ 8 %)
výnos škrobu: + 0,7 t (+ 9 %)

AktiFer SuperPhos + Cu: 1 letý pokus
škrobnatost: + 0,6 % (18,9 vs 19,5%)
výnos škrobu + 0,5 t/ha (8,5 vs 9 t)
Výnos přepočtený (19 % škrobnatost)201820192020
PlantAktiv32,3 t 53,5 t49 t
Kontrola31,1 t 46,7 t44,7 t
Přínos1,2 t (+ 2160 Kč) 6,8 t (+ 12240 Kč)4,3 t (+ 7740 Kč)
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem