BioAktiv CZ
Reference

Agropodnik Košetice a. s.

Kraj Vysočina, 520 m n.m.
Hořčice

Byl jsem velmi příjemně překvapen, jak se s přípravkem Akti pH zvýšila účinnost insekticidu. První aplikace samotného insekticidu byla bez velkého účinku. S druhou aplikací a přidáním Akti pH (0,1 l / 200 l vody) byl již druhý den vidět účinek a za 3 dny byl porost bez škůdce.

V Agropodniku Košetice a. s. obhospodařujeme přibližně 2 830 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 430 – 602 m. n.m. Pěstujeme řepku, pšenici, oves, ječmen ozimý i jarní, kukuřici, jetel, hořčici, mák a brambory. Při návštěvě zástupce společnosti BioAktiv CZ s.r.o. jsme spolu změřili 4 zdroje vody kvůli aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Naměřili jsme poměrně vysoké hodnoty pH vody. Po konzultaci jsem se rozhodl vyzkoušet přípravek Akti pH s insekticidem na hořčici bílé.

  • Hořčice bílá
  • 14,5 ha
  • BBCH 50 – tvorba poupat
  • pH vody 7,3
  • škůdce blýskáček řepkový
  • aplikace Thiaclopridu 0,3 l/ha

Nyní používám ke všem insekticidům přípravek Akti pH a doporučuji ho všem, kdo má vysoké pH vody.

Související produkty

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy