BioAktiv CZ
Reference

Agro Liblice, s. r. o.

Středočeský kraj, 195 m n.m.
Žito
Pšenice

PlantAktiv pro rostliny zvyšuje výnos na hektar v průměru o 5 – 15 % díky tomu, že ošetřené rostliny jsou schopny lépe přijímat vodu a živiny a budují mohutnější a hlubší kořenový systém.

V případě společnosti Agro Liblice se nám podařilo zvýšit výnos o 10 % u ozimé pšenice a ozimého žita. K ověření přínosu PlantAktivu jsme vždy využili homogenní pozemek. Nejdříve jsme na jeho polovinu aplikovali PlantAktiv na ozimou pšenici a druhou polovinu nechali bez ošetření. Na neošetřené ploše byl výsledek kontroly 6 t/ha, na ploše ošetřené PlantAktivem jsme dosáhli výnosu 6,6 t/ha. V druhé fázi pokusu jsme na další části stejného pozemku vyzkoušeli, jak se PlantAktiv osvědčí na ozimém žitu. Výsledkem byl výnos 7 t/ha na neošetřené ploše, respektive 7,7 t/ha na ploše ošetřené.

PlodinaPšenice ozimá
PůdaPísčitá
Agrotechnikaminimalizace
Termín setí2019
Termín aplikace PlantAktivu19. 10., 20. 4. s fungicidem
Výnos0,6 t (+ 10 %) = + 2300 Kč
PřínosVětší kořenové vlášení, lepší příjem vody a živin, vyšší výnos
PlodinaŽito ozimé
PůdaPísčitá
Agrotechnikaminimalizace
Termín setí2019
Termín aplikace PlantAktivu19. 10., 20. 4. s fungicidem
Výnos0,7 t (+ 10 %) = + 2500 Kč
PřínosVětší kořenové vlášení, lepší příjem vody a živin, vyšší výnos
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu