BioAktiv CZ
Reference

Dana Spurná, Nový Dvůr

Olomoucký kraj, 210 m n.m.
Řepka
Pšenice
Kukuřice
Ječmen

Hospodaříme v nadmořské výšce 210 m.n.m. na 1000 ha zemědělské půdy nedaleko Olomouce. Pěstujeme řepku, pšenici, ječmen ozimý i jarní, kukuřici, čirok. Provozujeme BPS, tak právě kukuřice a čirok jsou pro nás velmi zásadní. Se společnosti BioAktiv CZ jsme začali spolupracovat v letošní sezóně. 

Z portfolia produktů  jsme do naší agrotechniky pěstování kukuřice zařadili PlantAktiv pro rostliny. Přípravek podporuje půdní procesy a tím zlepšuje efektivitu využití živin a celkově zlepšuje půdní strukturu. PlantAktiv pro rostliny jsme aplikovali společně s postemergentním herbicidem. Pro lepší vyhodnocení přínosu pro rostlinu jsme udělali kontrolu, abychom mohli jednoznačně vyhodnotit. Na společné kontrole se zástupcem společnosti BioAktiv CZ jsme vykopali množství rostlin a proběhlo srovnání aktuálního stavu. 

PŘÍNOS: Jak je patrné i z fotografie, rostliny aplikované PlantAktivem byli více v kondici, porost byl cca o 20 cm vyšší se silnějšími stonky a větším kořenovým systémem. Vše nasvědčuje, že výnos hmoty z aplikovaného porostu bude větší. 

PLODINA/ODRŮDA:  Kukuřice setá / termín setí 16.4.
PŘEDPLODINA: řepka ozimá
AGROTECHNIKA: orba
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 500kg síran amonny + 500kg Amofos
CHEMICKÁ OCHRANA:  3l Balatonu+ 0,3 Story
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 29.4. s herbicidem
PŘÍNOS Větší kořenové vlášení, lepší příjem vody a živin

……………………………..

Ing. Jiří Vachutka, agronom

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu