BioAktiv CZ
Reference

Agroland

Moravskoslezský kraj, 280 m n.m.
Řepka
Pšenice

PlantAktiv pro rostliny jsme letos používali již 3. sezónu. Aplikovali jsme na jarní ječmen, cukrovou řepu a na podzim řepku ozimou.  Se zástupcem společnosti BioAktiv CZ jezdíme pravidelně na kontrolu porostu. Na kontrole řepky na pozemcích u Jankovce jsme měli označenou kontrolu pro srovnání. Bylo vykopáno množství kontrolních rostlin. Jedinci ošetření PlantAktivem pro rostliny měli lépe založený kořenový systém. Měli více chrástu a celkově působili dojmem, že měli lepší výživu.  PlantAktiv pro rostliny stimuluje rozvoj aerobních bakterií, které jsou zodpovědné za průběh mineralizace. Díky přípravku došlo k efektivnějšímu  využití zainvestovaných živin porostem.

Podzimní náskok si aplikovaná část honu udržela až do sklizně. PlantAktiv pro rostliny má určitě pro nás přínos zejména při zakládání porostu, proto ho budeme i nadále používat..

PLODINA/ODRŮDA:  Řepka ozimá – KWS FAKTOR / termín setí 24.8.2020
PŘEDPLODINA: pšenice ozimá
VÝŽIVA A HNOJENÍ: N 220 Kg
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 13.9. s regulací
PŘÍNOS Větší kořenové vlášení, lepší příjem vody a živin
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu