BioAktiv CZ
Reference

Agronet Smolkov s.r.o.

Moravskoslezský kraj, 280 m n.m.
Řepka

PlantAktiv pro rostliny jsme aplikovali na řepku ozimou odrůdy LG Architect na podzim společně s herbicidním ošetřením. V průběhu podzimu jsme provedli kontrolu porostu společně se zástupcem společnosti BioAktiv CZ přímo v porostu. Na pozemku byla jasně vyznačena aplikovaná část a kontrola.  Byli vykopány  rostliny a byl porovnáván stav jejich kořenového systému, množství listové plochy a celkově subjektivně hodnocena kondice rostlin. 

PŘÍNOS: Z fotek je patrné, že jedinci z ošetřené plochy PlantAktivem pro rostliny byli více v kondici.  Jejich kořenový systém byl daleko členitější s množstvím kořenového vlášení. Plocha kořene je zásadní pro příjem živin a vody, proto i celkový stav rostlin byl lepší. To se pozitivně projevilo i na jaře. Rostliny lépe přezimovaly a zvládly letošní jarní přísušek. V průběhu celé vegetace byla řepka v kondici i přes negativní vlivy jarního přísušku, tlaku škůdců nebo přebytku vody v závěru vegetace. 

Ve Smolkově 21.9. 2020.

Kamil Věntus

tel. 731 617 866

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu