BioAktiv CZ
Reference

ZEAS Březná a.s.

Olomoucký kraj, 445 m n.m.
Tritikále
Kukuřice

Se společnosti BioAktiv CZ jsme začali spolupracovat v letošní sezóně. Přípravky jsme začali používat, protože potřebujeme množství kukuřičné siláže pro naši silnou živočišnou výrobu a provoz BPS.

Na doporučení zástupce společnosti jsme použili do kukuřice přípravek na podporu mineralizace a nitrifikace PlantAktiv pro rostliny, který efektivně zlepšuje využití živin a celkově kladně působí na výnos. Na ověření působení přípravku jsme nechali na aplikovaném porostu kontrolu. 

Z výsledku jsme byli velmi příjemně překvapeni. Na společné kontrole porostů se zástupcem BioAktiv CZ, kde jsme vykopali množství rostlin pro srovnání, bylo naprosto zřetelné, kde byl PlantAktiv pro rostliny použít a kde ne. Již při příchodu k poli byla kontrola viditelně menší, habitus rostlin byl slabší s celkově méně rozvinutým kořenovým systémem, o proti aplikované části, která byla na první pohled tmavší, vitálnější. Aplikovaná část pozemku byla v lepší kondici a na první pohled měla daleko lepší předpoklad pro výnos. Průběh sklizně v letošní sezóně byl bohužel, tak hektický a náročný díky vodě, že se nám nepodařilo vyhodnotit do čísel. Přípravek PlantAktiv pro rostliny nás, ale přesvědčil a budeme ho i nadále používat. 

PLODINA/ODRŮDA:  Kukuřice setá
PŘEDPLODINA: tritikale ozimé
PŮDA: střední
VÝŽIVA A HNOJENÍ: digestát 30t, močovina 300kg před setím
CHEMICKÁ OCHRANA:  Lumax 3l/ha + PlantAktiv 1kg/ha
PŘÍNOS kořenové vlášení, lepší zdravotní stav, silnější rostliny, větší výnos

V Březné dne 3.11.2020.  

Bc. Martin Wonke, agronom

tel. 604 201 134

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu