BioAktiv CZ
Reference

Křížek s.r.o.

Středočeský kraj, 230 m n.m.
Řepka

“Opět se ukázalo, že aplikace PlantAktiv pro rostliny byla přínosem: rostliny měly větší kořeny a byly celkově lépe vyživené.”

PlantAktiv pro rostliny od společnosti BioAktiv CZ s.r.o.  používáme již 6 rokem. V posledních letech řešíme hlavně suché a teplé jarní měsíce, které mají nepříznivý dopad na plodiny. Proto je pro nás důležité mít dobře zapojené a vyživené porosty už na podzim. PlantAktivem pro rostliny řešíme lepší zakořenění, více odnoží a využití živin z půdy.  V letošním roce jsem PlantAktiv pro rostliny aplikoval do ozimé řepky a ozimé pšenice. 

Opět se ukázalo, že aplikace PlantAktiv pro rostliny byla přínosem. Podzimní aplikací jsem zvětšily kůlový kořen u ozimé řepky, větší kořenové vlášení a rostlina byla oproti kontrole vyživenější, v lepší růstové kondici a lépe ustálá letošní nátlak dešťů a škůdců.

Plodina / odrůda  Řepka ozimá 
Předplodina  jarní ječmen
Agrotechnika  hloubkové podmítání 
Výživa a chemie  Metazamix multi AD,Butisan,DAM 100 kg/ha

draselná sůl + amofos 

Aplikace PlantAktiv  21.9.2020 + caramba 

V Svémyslicích, dne …………………………….. 

majitel pan Křížek

tel.:606834025

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu