BioAktiv CZ
Reference

Zemědělské družstvo Ločenice

Jihočeský kraj, 570 m n.m.
Řepka
Pšenice
Kukuřice
Ječmen

“PlantAktiv pro rostliny u nás na podniku používám již několikátý rok do všech plodin. Přípravek používám převážně na plochy, kde jsou těžké půdy, protože kořen se dusí nedostatkem kyslíku, a díky PlantAktivu pro rostliny dostaneme do půdy kyslík a rostlina tak vytvoří silný kořen, který je pro nás důležitý.”

S firmou BioAktiv CZ s.r.o. spolupracuji již několikátý rok. Přípravek používám převážně do řepky ozimé, pšenice ozimé, kukuřice a sladovnického ječmene. Nejvíce u tohoto přípravku ocenuji jeho vliv na půdu. Hospodaříme převážně na těžkých půdách a proto je pro nás důležité provzdušnění půdy, aby se kořeny rostlin nedusily. Díky přípravku PlantAktiv pro rostliny dodáme do půdy kyslík a rostliny tak vytvoří silný kořen, který je pro nás důležitý a zároveň zpřístupníme důležité živiny rostlinám. A zároveň oceňuji výhodu mísitelnosti přípravku, z vlastní zkušenosti shledávám lepší účinnost chemie, pokud je přípravek PlantAktiv pro rostliny aplikován společně v jednom vstupu. Např. aplikace PlantAktivu pro rostliny společně s herbicidem do porostu kukuřice, porost kukuřice není tolik zbrzděn aplikací herbicidu a rostlina vegetuje dál, nýbrž když je aplikován herbicid samostatně vegetace rostliny je pozastavena. 

S přípravkem PlantAktiv pro rostliny jsme velice spokojeni pomáhá nám dosahovat vyšších výnosů. Letošní podzim roku 2020 jsme přípravek aplikovali na celou výměru řepky ozimé a plánujeme jeho aplikaci i v následující sezoně roku 2021.

V Ločenici dne ……………………………..  

Bc. František Soukup 

607 568 442

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu