BioAktiv CZ
Reference

UNIAGRO s. r. o. – řepka, 2020

Královéhradecký kraj, 248 m n.m.
Řepka

“PlantAktiv pro rostliny je u nás na podniku již standardem. Ceníme si ho hlavně pro jeho účinky na půdu, protože chceme o naši půdu pečovat tak, abychom ji našim následovníkům přenechali v dobré kondici. Zároveň i pomáhá rostlinám ve stresu.”

S firmou BioAktiv CZ s.r.o. spolupracuji již od roku 2015, kdy jsem poprvé poznal účinky PlantAktivu pro rostliny. Nejvíce u tohoto přípravku oceňuji jeho vliv na půdu. I Když máme živočišnou výrobu, aplikujeme pravidelně na všechny pozemky organickou hmotu. Chceme o naši půdu pečovat tak, abychom našim následovníkům přenechali půdu v dobré kondici. Nejen že PlantAktiv zlepšuje strukturu půdy, podporuje tvorbu humusu, ale v neposlední řadě, zaručuje rostlině lepší a kvalitnější start na začátku vegetace a to především při stresových podmínkách, které jsou v posledních letech pravidlem. PlantAktiv pro rostliny je pro mě, pro podnik již standardem, ale i přesto každý rok si dělám poloprovozní pokus na řepce a to ještě s porovnáním vůči konkurenci. U PlantAktivu se dlouhodobě projevuje jeho stabilní přínos nejen ve výnosu, ale především v ekonomických parametrech.

PRODUKT NÁRŮST VÝNOSU q ZISK *
2018** 2019 2020 2018** 2019 2020
KONTROLA výnos 4,88 t 4,24 t 4,21t 4,88 t 4,24 t 4,21t
PlantAktiv 1kg/ha 1,6 2,2 3,9 1060,- 1651,- 3.330,-
PlantAktiv 1kg/ha + AktiFer SuperPhos Cu 0,6l/ha** 1,8 3,1 4,8 1110,- 2218,- 3.919,-
RETAFOS prim 5l/ha 1,1 3,6 1,2 580,- 2928,- 726,-
Amalgerol 2,5l/ha 1 0,7 0,1 428,- 164,- -392,-
Albit 0,06l/ha 0,6 0,4 3,4 360,- 186,- 3.061
Max Lignohumát 2,7 3,2 2391,- 2.963,-

* Cena za tunu komodity řepka olejka 2018:  9.100 Kč/t, 2019:  9.300 Kč/t, 2020:  9.550 Kč/t

      a odečtení nákladů na produkt

** v roce 2018 byla kombinace produktů PlantAktiv + močovina 5kg N/ha + hořká sůl 5kg/ha

V Zaloňově dne ……………………………..  

Ing. Vladimír Frohlich 

604 592 069

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu