BioAktiv CZ
Reference

UNIAGRO s. r. o.

Královéhradecký kraj, 248 m n.m.
Cukrovka
Pšenice
Ječmen
Hrách

“S BioAktivem spolupracuji dlouhodobě a díky dobrým zkušenostem s PlantAktivem pro rostliny jsem začal používat i další produkty, jako jsou Akti pH na okyselení postřikové jíchy nebo listová hnojiva AktiFer. Všem mohu doporučit: Kontaktujte svého odborného poradce a posuňte kvalitu hospodaření na další úroveň jako já.”

 

S firmou BioAktiv CZ s.r.o. spolupracuji již od roku 2015, kdy jsem poprvé poznal účinky PlantAktivu pro rostliny. Nejvíce u tohoto přípravku oceňuji jeho vliv na půdu. Ikdyž máme živočišnou výrobu, aplikujeme pravidelně na všechny pozemky organickou hmotu. Chceme o naši půdu pečovat tak, abychom našim následovníkům přenechali půdu v dobré kondici. Nejen že PlantAktiv zlepšuje strukturu půdy, podporuje tvorbu humusu, ale v neposlední řadě, zaručuje rostlině lepší a kvalitnější start na začátku vegetace a to především při stresových podmínkách, které jsou v posledních letech pravidlem. 

Od firmy BioAktiv CZ tak používám další produkty, jako je Akti pH pro úpravu postřikové jíchy. Vodu na postřiky bereme z okolních toků, jejichž voda je spíše alkalická až velmi alkalická. Proto tímto přípravkem jednoduše a rychle okyselíme postřikovou jíchu na požadovanou hodnotu, především u insekticidů, fungicidů a glyfosátů, tak abychom dosáhli co nejideálnější účinnosti těchto přípravků. 

Dále používám AktiFer S, AktiFer Element S 800 a AktiFer SuperPhos + Cu z produktové řady speciálních listových hnojiv AktiFer. Hnojiva obsahují kombinaci adjuvantu a především EPIN proti stresu a pro nastartování rostliny. Síra je zejména pro rostliny velmi důležitá. Nejen že v posledních letech ji je v půdě a v rostlině velmi málo, ale je také velmi důležitá v závěrečné fazy vývoje rostliny pro dosaženi kvalitativních parametru především u řepky a pšenice. 

Každou sezónu s odbornou poradkyní hodnotíme přínos přípravku BioAktiv CZ a plánujeme další aplikace tak, aby našemu podniku přinášeli co největší efekt. V tabulce níže můžete posoudit sami. 

Všem mohu doporučit, kontaktujte svého odborného poradce a posuňte kvalitu hospodaření na další úroveň. 

 

V Zaloňově dne ……………………………..  

Ing. Vladimír Frohlich 

604 592 069

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Aktifer Element
S-800

Tekuté listové hnojivo pro pozvolné a efektivní dodání síry

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy