BioAktiv CZ
Reference

POLABÍ Vysoká, a. s.

Královéhradecký kraj, 240 m n.m.
Řepka

Jsme podnik hospodařící na celkové výměře 878 ha v okresu Hradec Králové.

PlantAktiv pro rostliny jsem poprvé aplikoval na podzim do řepek pro zlepšení zakořenění a výživu rostlin. 

Na daném poli, které jsme vybrali pro pokus, se nám nepovedlo zasít ve stejném termínu. První polovina je setá 19.8. a druhou jsme dosévali 24.8., kde byl také aplikován PlantAktiv pro rostliny. Již na podzim jsem pozoroval, že došlo k celkovému vyrovnání porostu a tudíž se ztratil rozdíl v termínu setí. To pro nás znamená usnadnění vstupu aplikací (stejná vývojová fáze = ošetření) a v závěru i usnadnění sklizně.

Také jsem od firmy BioAktiv CZ použil přípravek na okyselení postřikové jíchy Akti pH. Vzhledem k tomu, že používám vodu z nedalekého Labe, která má více jak 8 pH, je okyselení nezbytným krokem. Abych si ověřil účinek Akti pH, použil jsem ho při herbicidním (Trinity) ošetření v pšenicích. Herbicid s okyselenou postřikovou jíchou měl mnohem razantnější a déletrvající účinek nežli “standardní” herbicidní ochrana. 

PLODINA/ODRŮDA:  řepka olejka / Allison
PŘEDPLODINA: ječmen jarní
PŮDA: středně těžká až těžká
AGROTECHNIKA:
TERMÍN SETÍ: 24.8.2019 U příčnice
VÝŽIVA A HNOJENÍ: 350q hnoje
CHEMICKÁ OCHRANA:  6.9. Max raptor + Nurelle D 16.9. regulace s fungicidem 
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 16.9.2019
PŘÍNOS *
PŘÍNOS vyrovnanost porostu, usnadnění aplikací, efektivní aplikace pesticidní ochrany

* Cena za tunu komodity (…………. Kč/t), zisk po odečtení nákladů na produkt.

Ve Vysoké nad Labem dne ……………………………..  

Ing. Jiří Tichý 

rostlinná výroba, agronom, 702 153 062

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy