BioAktiv CZ
Reference

Zemědělské družstvo Kojčice

Kraj Vysočina, 488 m n.m.
Ječmen

Na jaře roku 2020 jsme aplikovali rostlinný podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny do jarního ječmene, pro srovnání jsme přípravek PlantAktiv pro rostliny aplikovali na dvě pole (1. pole U Vysokého, 2. pole Smrčí), kde část pole zůstala pro porovnání neošetřená přípravkem.

Při kontrole porostů, která proběhla dne 19.05.2020 byl na první pohled vidět zásadní rozdíl, a to především v délce a mohutnosti kořenového systému, počtu odnoží (o 1-2 odnože více) a porost vypadal zdravěji. Rozdíl byl poznat také v barvě porostu, kdy ošetřený porost byl zelenější. 

S přípravkem PlantAktiv pro rostliny jsme velice spokojeni.

PLODINA/ODRŮDA:  Ječmen jarní (1 pole U vysokého) Ječmen jarní (2 pole Smrčí)
PŘEDPLODINA: Brambory Pšenice ozimá
PŮDA: Střední Střední
AGROTECHNIKA: Orba Orba
TERMÍN SETÍ: 18.3.2020 29.3.2020
VÝŽIVA A HNOJENÍ: Retafos prim Retafos prim
CHEMICKÁ OCHRANA:  Tripali (herbicid) + Trend Tripali (herbicid) + Trend
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 28.4.2020 13.5.2020
PŘÍNOS Větší kořenový systém, více odnoží, vyšší a zelenější porost

V Kojčicích, dne 25.5.2020  

Josef Kukla – pomocný agronom

+420 602 526 144

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu