BioAktiv CZ
Reference

Ondřej Kopista

Pardubický kraj, 237 m n.m.
Pšenice

S firmou BioAktiv CZ jsem se osobně seznámil v loňském roce. Nejvíce mne zaujal přípravek PlantAktiv pro rostliny a jeho dlouholeté výsledky na ŠS v Úhřeticích, a také téma okyselování postřikové jíchy pro efektivní používání pesticidní ochrany.

PlantAktiv jsem aplikoval na podzim do pšenice, kde jsem si udělal kontrolu pro vyhodnocení. Při vizuální kontrole byl jasně viditelný rozdíl v aplikaci. Porost ošetřený PlantAktivem byl zelenější a také hustší, tedy s více odnožemi. To vše je předpoklad pro zlepšení výnosu.

V minulých sezonách jsem také řešil “neúčinnost” některého chemického ošetření. Ochrana se musela opakovat a bylo potřeba více vstupů, což jsou samozřejmě náklady navíc. Zaujaly mne výsledky, jak může alkalická postřiková jícha ovlivnit účinnost pesticidních přípravků, respektive rychlost degradace účinné látky především u insekticidů a fungicidů. Na základě toho jsem se rozhodl otestovat  přípravek na okyselení postřikové jíchy Akti pH. Již velmi malá dávka (0,1 l / 100 l vody) tohoto přípravku dokáže okyselit postřikovou jíchu na požadovanou hodnotu (5,5 – 6,5 pH). Dávkování je velmi jednoduché s velkým efektem.

Pro efektivní použití jsem si pořídil digitální měřič pH a i díky němu jsem zjistil, jak lépe pracovat s pH postřikové jíchy. Při aplikaci pesticidu přidávám i listovou výživu. Bohužel jsem zjistil, že při přidání některých prvků, především bóru, znovu výrazně zvedám pH postřikové jíchy. Proto jsem přistoupil k dalšímu kroku, a to volit vždy okyselení u insekticidů a fungicidů. Potřebnou výživu volím tak s jiným vstupem, abych efektivně použil daný přípravek s co největším přínosem.

PLODINA/ODRŮDA:  pšenice ozimá / 
PŘEDPLODINA:
PŮDA: střední hlinitá
AGROTECHNIKA:
TERMÍN SETÍ:
VÝŽIVA A HNOJENÍ:
CHEMICKÁ OCHRANA: 
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU:
PŘÍNOS cena *
PŘÍNOS kg, popis

* Cena za tunu komodity (…………. Kč/t), zisk po odečtení nákladů na produkt.

V Úhřeticích dne ……………………………..  

Bc. Ondřej Kopista 

rostlinná výroba, agronom, 739 578 127

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy