BioAktiv CZ
Reference

ZEA Rychnovsko, a.s.

Královéhradecký kraj, 240 m n.m.
Řepka

S firmou BioAktiv CZ náš podnik spolupracuje již od roku 2014. Hospodaříme na katastru pod Orlickými Horami a PlantAktivem pomáháme rostlinám připravit se na zimu a na případný stres během sezony.

PlantAktiv pro rostliny je na našem podniku standardem, vždy po dohodě s odbornou poradkyní vybereme plodinu a pozemek, kde udělat vynechávku pro pozdější kontrolu. Vždy je vidět rozdíl mezi ošetřeným a neošetřeným porostem.

Rostliny ošetřené PlantAktivem mají větší kořenový systém s více rozvinutými vlásečnicemi, jsou celkově hustší a silnější. U ozimů pozorujeme i zlepšení výživy, resp. pozdější nástup viditelného nedostatku výživy. A samozřejmě tento vliv je vidět i na výnosu ošetřených ploch. 

V loňském roce jsme od firmy BioAktiv CZ začali používat také produkt na okyselení postřikové jíchy, Akti pH, pro zlepšení pesticidní ochrany. Po použití bylo znát, že pesticidní ochrana měla lepší nástup účinku a také potřebný účinek trval déle.

Produkty a poradenství firmy BioAktiv CZ mohu jen doporučit.

PLODINA/ODRŮDA:  řepka olejka / Architekt
PŘEDPLODINA: ječmen ozimý
PŮDA: středně těžká až těžká
AGROTECHNIKA: orba, smyk
TERMÍN SETÍ: 4.8.2019
VÝŽIVA A HNOJENÍ: digestát, DASA, fortestim beta
CHEMICKÁ OCHRANA:  MaxRaptor, Gallant Super, Lynx, Belkar
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: 21.8.2019
PŘÍNOS vyrovnanost porostu, zlepšení a stabilita výnosu, možnost TM, efektivní aplikace pesticidní ochrany

V Dlouhé Vsi, dne 30.3.2020  

Ing. Miroslav Štěpán

rostlinná výroba 603 826 103

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy