BioAktiv CZ
Reference

Agrospol, agrární družstvo

Jihomoravský kraj, 377 m n.m.
Řepka
Pšenice
Kukuřice
Ječmen

S firmou BioAktiv CZ spolupracujeme od roku 2015, kdy jsme také prováděli první vyhodnocování účinků produktu PlantAktiv pro rostliny. Vyhodnocování probíhalo na jarním ječmeni. Při vizuální kontrole na poli jsme pozorovali lepší kořenový systém, silnější odnože a vyrovnanější klasy. Od té doby jsme si účinky ověřili i na dalších plodinách, jako je řepka, ozimá pšenice a kukuřice. Výsledky se dostavují každý rok, a proto dnes PlantAktiv používáme na velkou část výměry k podpoře rozkladu organické hmoty, posklizňových zbytků a využití živin.

V roce 2019 jsme začali používat i další produkty od společnosti BioAktiv CZ. Pro podporu špatně odnožené pšenice jsme zvolili hnojivo AktiFer SuperPhos + Cu a z pohledu zlepšení účinnosti přípravků na ochranu rostlin jsme upravovali pH postřikové jíchy pomocí Akti pH. Ve stejném roce jsme také začali používat produkt BioAktiv pro zvířecí krmivo, díky kterému
si plníme podmínky snížení emisí amoniaku produkovaných v živočišné výrobě v rámci závazku Göteborského protokolu. Dále nám tento přípravek pomáhá zlepšovat celkově mikroklima ve stájích a na roštovém ustájení také homogenizaci kejdy, kterou občas podpoříme také přípravkem BioAktiv pro kejdu a hnůj.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

BioAktiv pro kejdu a hnůj

kvalitní kejda a méně zápachu

Akti pH

Úprava pH postřikové jíchy s barevnou změnou

Akti pH CF

Úprava pH postřikové jíchy