BioAktiv CZ
Reference

ZEPO Bořitov, družstvo

Jihomoravský kraj, 314 m n.m.
Žito
Řepka
Pšenice
Oves
Kukuřice
Ječmen

S firmou BioAktiv CZ spolupracujeme již od roku 2015. Už po prvním roce jsme zaznamenali značný přínos pro naše plodiny, co se týče lepšího kořenového systému, vitality rostlin a v neposlední řadě vlivu na zvýšení výnosu. Na ploše aplikované přípravkem PlantAktiv pro rostliny jsme dosáhli vyššího výnosu, cca o 10 t silážní hmoty kukuřice. Ve stejném roce jsme přípravek aplikovali i do řepky ozimé, kde se projevil nárůst výnosu o 10 %, celkem tedy 0,54 t/ha.

V roce 2016 jsme si účinky ověřili také na ozimé pšenici, kde byl přínos 0,4 t/ha oproti neošetřené ploše. Od té doby používáme PlantAktiv pro rostliny na téměř celou výměru ozimých obilnin, řepky a kukuřice. V letech 2017, 2018 a 2019 probíhalo další vyhodnocování a porovnávání na nejrůznějších plodinách. Účinky přípravku se projevují pozitivně skrze různé plodiny, pozemky i roky používání.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu