BioAktiv CZ
Reference

Jan Musil

Jihomoravský kraj, 350 m n.m.
Cukrovka
Kukuřice

Letos na jaře mě navštívil odborný poradce firmy BioAktiv CZ a představil mi podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny. Tento přípravek podporuje přirozené půdotvorné procesy a s tím spojené uvolňování živin, což se velice pozitivně projevuje na aplikovaných rostlinách. Rozhodl jsem se, že PlantAktiv pro rostliny budu letos aplikovat do cukrovky a kukuřice. V kukuřici jsem při aplikaci vynechal jedno pole se stejnými půdními podmínkami, abych se mohl přesvědčit, jestli se potvrdí slova odborného poradce. V půlce července jsme provedli kontrolu kukuřice Yeti. Rozdíl byl pěkně viditelný už během procházení porostů. Porost aplikovaný PlantAktivem byl o poznání vyšší než na kontrolním poli. Dále byl znatelný rozdíl v barvě porostu. Aplikované rostliny byly tmavší, to znamená, že se projevil vliv PlantAktivu pro rostliny pozitivně. Výsledek kontroly je pro mě důkazem, že podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny funguje tak, jak mi odborný poradce prezentoval. S tímto přípravkem jsem spokojený a na podzim ho budu aplikovat do řepky ozimé a pšenice ozimé. 

Plodina/Odrůda Kukuřice/Yeti
Agrotechnika orba
Výživa a chemie 40 t kejda, 400 l DAM
Aplikace PlantAktivu 1.6. 2019

V Krhov –  Pohodlí, dne 16.7. 2019

Musil

Tel: 602 126 984

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu