BioAktiv CZ
Reference

Petr Hlávka

Pardubický kraj, 364 m n.m.
Pšenice

Dne 21.5. 2019 jsme se byli podívat s odbornými poradci společnosti BioAktiv CZ na dvou porostech pšenice ozimé po aplikaci přípravku PlantAktiv pro rostliny. Nejdříve jsme prošli porost s odrůdou Patras. Mám pole rozdělené na dvě poloviny, na jedné jsem si udělal kontrolu bez aplikace podpůrného přípravku, abych viděl rozdíly, ke kterým na porostu dochází. Na aplikované části byl na první pohled vidět rozdíl v barvě porostu. Po vykopání a následném porovnání rostlin jsme viděli i rozdíl ve výšce rostlin. 

Na jiném poli jsme sledovali rozdíly u odrůdy Genius. Na první pohled rozdíl viditelný nebyl, ale po vykopání rostlin byl znatelný rozdíl ve velikosti kořene s hustším kořenovým vlášením.  Aplikované porosty mají oproti kontrole velice dobrý potenciál k dosažení vyšších výnosů. PlantAktiv pro rostliny jsem aplikoval i v cukrovce a máku, kde také očekávám dobré výsledky.

Plodina / Odrůda Pšenice ozimá/Patras,Genius
Agrotechnika orba
Výživa a chemie 2q NPK (10:26:26), 2q LAD, 100l DAM
Aplikace PlantAktivu 5.4. 2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu