BioAktiv CZ
Reference

AZ Holding a. s.

Kraj Vysočina, 570 m n.m.
Kukuřice

Letos na jaře jsem se rozhodl aplikovat podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny, který mě po představení od odborného poradce firmy BioAktiv CZ zaujal. Aplikace proběhla do všech jařin s tím, že kontrolní variantu jsem měl pouze u porostu kukuřice. Pravidelně jsem průběh vegetace u tohoto porostu sledoval a v půlce července jsme jeli na prohlídku aplikovaného porostu přímo s odborným poradcem. Výsledek potvrdil mé pravidelné sledování. Rozdíl byl krásně viditelný na první pohled ve výšce, barvě a vyrovnanosti porostu. Takový porost se mi velice líbí. Je znát, že si dokáže díky PlantAktivu pro rostliny lépe přijímat vodu a živiny z půdy, jak mi odborný poradce prezentoval při první schůzce. 

Tato kukuřice má dobrý základ k dosažení vyššího výnosu. 

Plodina/Odrůda kukuřice/
Agrotechnika orba
Výživa a chemie
Aplikace PlantAktivu 20.5. 2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu