BioAktiv CZ
Reference

Kamil Sláma

Jihomoravský kraj, 520 m n.m.
Kukuřice

Mám živočišnou výrobu a je pro mě důležité vypěstovat co nejvíce kvalitního krmiva. Z tohoto důvodu jsem letos aplikoval do porostu kukuřice podpůrný přípravek PlantAktiv pro rostliny. Tento podpůrný přípravek zefektivňuje základní hnojení a s tím spojené lepší uvolňování živin z půdy. V půlce července proběhla s odborným poradcem firmy BioAktiv CZ kontrola aplikovaného porostu kukuřice. Už na první pohled byl pěkně viditelný rozdíl ve výšce a v barvě porostu. Pro zajímavost jsme si vykopali z aplikované a kontrolní varianty vzorek rostlin. Potvrdilo se, že aplikovaný porost má větší kořen s hustším kořenovým vlášením a má tak lepší podmínky pro příjem uvolněných živin z půdy. Jsem rád, že se potvrdila slova odborného poradce, která mi říkal během představení podpůrného přípravku. Díky výsledku této kontroly jsem s použitím PlantAktivu pro rostliny spokojený a plánuji ho aplikovat i do dalších plodin.   

Plodina/Odrůda kukuřice/LG
Agrotechnika orba
Výživa a chemie 45 t hnůj, 5 q SAGR, 3 q NPK (15:15:15) 
Aplikace PlantAktivu 20.5. 2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu