BioAktiv CZ
Reference

Kojál Krásensko, družstvo

Jihomoravský kraj, 550 m n.m.
Ječmen

Naše společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou na pomezí 3 okresů – Prostějov, Vyškov a Blansko. 

Díky živočišné výrobě v podobě chovu skotu vracíme do půdy velké množství organické hmoty. Proto když nás na začátku roku 2019 oslovil odborný poradce společnosti BioAktiv CZ s jejich pomocným přípravkem PlantAktiv pro rostliny, rozhodli jsme vyzkoušet jeho účinek na rozklad a využití organické hmoty ze statkových hnojiv. Aplikace byla na jarní ječmen odrůdy KWS Irina v termínu 11.5.2019 s prvním postřikem společně s herbicidem.

Při kontrole na poli 11.6.2019 byl na první pohled patrný účinek přípravku PlantAktiv pro rostliny v podobě nárůstu kořenového vlášení a bohatšímu větvení kořenů v porovnání s kontrolní plochou. 

    PLODINA/ODRŮDA: jarní ječmen/KWS Irina
PŘEDPLODINA: řepka
AGROTECHNIKA: hloubkové kypření
VÝŽIVA A HNOJENÍ: ultracorn, LAD, 
APLIKACE PLANTAKTIVU: duben 2019
Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu